HISTORIE. SOUVISLOSTI. 19. STOLETÍ.

HISTORIE. SOUVISLOSTI. 19. STOLETÍ.

ZROD MODERNÍHO SVĚTA
9 lekcí (9x2:30 hod.);
Jednotlivá lekce: 490,-Kč
Balíčky 3/5/9 lekcí: 1.290/1.990/2.890,- Kč;

490 

Zrušit výběr
Počet:

Nevyhovuje (není vypsaný) termín?
Chcete kurz někomu doporučit?

HISTORIE. SOUVISLOSTI. 19. STOLETÍ.

OBSAH

19.století v souvislostech. Dejte všem těm hodinám ve škole konečně smysl.

Bitva u Waterloo, Palacký, revoluce průmyslová i ty z roku 1848, nacionalismus, zrušení poddanství, Monet, Darwin, Marx, impresionismus, cesta k 1. světové válce… O všem už jste někdy slyšeli. Něco tomu ale pořád chybí. Jsou chvíle, kdy se při odkazování na všeobecně známé události necítíte úplně komfortně. Chybí Vám kontext a souvislosti, abyste tyto znalosti mohli skutečně s přehledem využívat. Přitom jste ve škole dávali pozor a o svět kolem sebe se zajímáte.

Nikdo nemůže znát všechno. V tomto kurzu Vám pomůžeme udělat si pořádek v tom, co byste vědět určitě měli. Pomůžeme Vám vytvořit si z více či méně zřetelných pojmů pevný a smysluplný systém.

Od Waterloo až po Sarajevo. Od konce Napoleonských válek až do začátku 1. světové války. To nejpodstatnější, co se v Evropě událo od porážky Napoleona až do atentátu na Františka Ferdinanda d’Este.

Poznejte dobu, která přinesla dramatické změny. Dobu, která od základů změnila celou společnost a položila základy světa, jak ho nyní známe. Ujasněte si, co bylo opravdu důležité, a pochopte souvislosti – i dnešní svět Vám bude dávat daleko větší smysl.

Události, osobnosti, díla, vynálezy a myšlenky jsme vybírali velmi pečlivě. Vybrali jsme ty, které nejlépe splňují tato kritéria:

  • ovlivnily celou nebo významnou část Evropy
  • zasáhly více oblastí (např. od politiky až po umění)
  • přinesly hluboké a trvalé změny
  • dobře vystihují podstatu některého klíčového aspektu doby

Jednotlivé lekce jsou navrženy tak, aby nic podstatného nechybělo a nic se zbytečně neopakovalo. Průřezové fenomény (např. nacionalizmus) jsou vždy zasazeny do kontextu tématu příslušné lekce. Nejenže se nebudete nudit, ale také si odnesete dlouhodobé znalosti zasazené do patřičných souvislostí.

1. Úvod: Fenomény 19. století

2. Evropská historie

3. Literatura

4. Umění a architektura

5. Česká historie

6. Filozofie

7. Společnost

8. Technika, vynálezy a hospodářství

9. Závěr: Každodenní realita

PODROBNÝ OBSAH

1. Úvod: Klíčové fenomény

Lektor: Lukáš Šlehofer

Přehled nejdůležitějších změn, trendů a ideologií, které svým dopadem přesáhly i samotný rámec 19. století a které zároveň ovlivnily všechny společenské vrstvy a aspekty tehdejšího života.

Po napoleonských válkách sílí touha prostého lidu převzít moc do svých rukou. Industrializace a urbanizace skokově navyšují počet lidí ve městech. Nové vynálezy mění zaběhlé pořádky. Zvyšuje se kvalita života a dostupnost informací. Z utlačovaných poddaných se stávají občané, jejich práva postupně přibývají, chtějí se více zapojovat do veřejného dění. Názory na nové uspořádání společnosti se různí, vznikají nové ideologické proudy. Sladíme si základní pojmosloví a vysvětlíme rozdíly – tyto fenomény nás budou provázet celým kurzem.

2. Evropská historie

Lektor: Lukáš Šlehofer

Přehled klíčových událostí a osobností evropských dějin 19. století.

Historie krok za krokem od Vídeňského kongresu po začátek 1. světové války (1815-1914). 5 milníků evropské historie 19. století, které by měl znát každý. Které osobnosti nejvíc zahýbaly evropským děním a co byly motivy jejich jednání. Řekneme si, jak probíhalo sjednocování rozdrobené Evropy. Mír je křehký a vyvažování sil v Evropě nezbytné. Kdo se s kým spojil a proč, po čem prahly evropské velmoce. Jaké události 19. století předcházely rozpoutání Velké války. A taky se podíváme, co se mezitím dělo v Rusku a v USA.

3. Literatura

Lektor: Filip Dobrovolný

Zásadní literární díla, která nejlépe odrážejí atmosféru a kontext doby nebo která sama přispěla k významným společenským změnám.

S historií doby, na jejímž pozadí díla vznikala, jste se už seznámili – 19. století nebyla procházka růžovým sadem. Po zasněných romantických hrdinech pohlcených nešťastnou láskou přichází na řadu smysly vnímaná nepřikrášlená skutečnost – filozofický pozitivismus se překlápí do literatury v podobně realismu. Ne pro všechny je prostá realita uspokojivá – útěk to alternativní současnosti či dokonce budoucnosti přináší zcela nový žánr: sci-fi.

4. Umění a architektura

Lektorka: Jarmila Čechová

Nejvýznamnější umělecká díla, která dokázala nejlépe zachytit atmosféru doby nebo se přímo podílela na jejich formování.

Odcizený empír jako reakce na Napoleonovo tažení, emočně rozervaný romantismus, věcný realismus, pesimistický naturalismus… S prostým popisem skutečnosti si už nevystačíme. Pokrok ve vědě (Darwinova teorie o původů druhů) a technologický pokrok (vynález fotografie) a potřeba zachytit i jiné vjemy, než jen holou realitu, startují vznik moderního umění. Stále se zlepšující schopnost zpracovávat materiály (sklo, železo) přináší nové výzvy do architektury.

5. Česká historie

Lektor: Lukáš Šlehofer

Přehled klíčových událostí a osobností dějin Českých zemí 19. století.

Od obrození přes zrušení roboty až k 1. světové válce (1815-1914). Obrozenci, Mladočeši, Staročeši… Ve škole děsná nuda, ale tady pochopíte zrod české moderní politiky: jejich cíle, vize a reálnou politiku. Čechy nebyly jen Čechů – Čechy jako Böhmen, Čechy jako země pro Tschechen, Deutschen (a taky Juden) – jak se na našem území stýkaly a potýkaly jednotlivé národnosti. Roztříštěnost národa a jeho politické reprezentace v druhé polovině 19. století. České země v předvečer Velké války.

6. Filozofie

Lektor: Albín Sybera

Nejdůležitější myšlenky a ideály, které pohltily 19. století.

Německý idealismus v celé jeho šíři probrat nestihneme, ale povíme si v čem spočívala myšlenková revolučnost Kanta a jak hloubání v 19. století ovlivnil Hegel. Zamyslíme se nad interpretací dějin z nacionálního pohledu a jak tato relativně nová invence, založená na jazykové identifikaci celku, ovlivňuje dějiny do dnešních dnů. V reakci na důsledky industrializace a urbanizace Marx a Engles sepisují Komunistický manifest: sociální podmínky jsou mizerné, dělníci jsou vykořisťováni, hrstka kapitalistů utlačuje většinu.

7. Společnost

Lektorka: Jarmila Čechová

Dramatické změny ve vzorcích chování a společenských norem, myšlení a vnímání. Reakce společnosti na nové poměry.

Ve městech jsou potřeba dělníci bez ohledu na vyznání, dochází k sekularizaci. Darwin zveřejňuje svou teorii o původu druhů – jak tohle všechno zahýbá s věřící Evropou? Rozkvétají klasické politické ideologie – socialismus, konzervatismus a liberalismus. K demokracii nestačí svobodné volby, potřebujeme občanskou společnost. Obrovsky narůstá gramotnost obyvatel. A do toho všeho se začíná mluvit o sexu. Člověka netvoří jen shluk buněk, ale i jeho touhy, ideály a postoje.

8.  Technika, vynálezy a hospodářství

Lektor: Michal Kaderka

Nejdůležitější objevy a vynálezy, které se podílely na rozpoutání průmyslové revoluce a které se nejvíce zasloužily o překotný růst hospodářství a významné společenské změny.

Tipnete si, jaký vynález měl největší vliv na snížení úmrtnosti? Průmysl bobtná, města praskají ve švech. Obrovské množství lidí je potřeba zásobovat jídlem, vzdělávat, přepravovat a udržovat zdravé. Na objevy a vynálezy se podíváme dnešní optikou a víc si přiblížíme, o jak přelomové technologie se jednalo.

9. Závěr: Každodenní realita

Lektorka: Jarmila Čechová

19. století pohledem různých společenských vrstev. Realita člověka každého dne jako odraz fungování tehdejší společnosti a dramatických změn, kterými procházela.

Ačkoli byl život šlechty na začátku 19. století poměrně předvídatelný, jejich výsostné postavení dané rodem se po revolučním roce 1848 mění, původ už nestačí. Od aristokracie až po žebráky – probereme běžný život příslušníků různých sociálních vrstev. Dalo se prožít v 19. století radostné dětství? Jaké byly role žen, co jim bylo dovoleno a o čem mohly jen snít. Pro ilustraci si ukážeme tehdejší módu a ideály krásy. Průmyslová revoluce přinesla to, co dříve měli jen privilegovaní – volný čas.

Přehled

Délka kurzu:
Celkem 9 lekcí

Délka lekce: 2:30 hodiny

Počet účastníků:
max. 20

CenaJednotlivecDvojice
Jednotlivá lekce490,-
 Balíček 3 lekcí1.290,-
 Balíček 5 lekcí1.990,-3.490,-
 Balíček všech 9 lekcí2.890,-4.490,-

Data a časy konání

1. Úvod: Fenomény 19. století
Čtvrtek 7. 11. od 18:00 do 20:30. 

2. Evropská historie
Čtvrtek 14. 11.  od 18:00 do 20:30. 

3. Literatura
Čtvrtek 21. 11.  od 18:00 do 20:30. 

4. Umění a architektura
Čtvrtek 28. 11. od 18:00 do 20:30. 

5. Česká historie 
Čtvrtek 9. 1. od 18:00 do 20:30.

6. Filozofie
Čtvrtek 16. 1. od 18:00 do 20:30. 

7. Společnost 
Čtvrtek 23. 1. od 18:00 do 20:30.

8. Technika, vynálezy a hospodářství 
Čtvrtek 30. 1. od 18:00 do 20:30.

9. Závěr: Každodenní realita 
Čtvrtek 6. 2. od 18:00 do 20:30.

Místo

Scio
Pobřežní 34
Praha-Karlín

Lektoři: Jarmila Čechová, Lukáš Šlehofer, Michal Kaderka, Albín Sybera, Filip Dobrovolný

Komu je kurz určen?

 • Všem, kteří chtějí přemýšlet a aktivně se zapojit.
 • Všem, kteří se zajímají o svět kolem sebe a mají pocit, že jejich znalosti jsou příliš roztříštěné a nedokáží je vždy správně zařadit a vzájemně propojit.
 • Všem, kteří vědí, že znalosti zasazené do kontextu se jednoduše pamatují.
 • Všem, kteří chtějí udělat ve svých všeobecných znalostech skutečný a dlouhodobý pokrok.
 • Všem, kteří si chtějí vytvořit pevnou strukturu, do které si budou moci další znalosti ukládat jednodušeji a v souvislostech.

Co Vám kurz přinese?

 • Do kontextu si zasadíte více než 200 nejdůležitějších myšlenek, událostí, osobností, děl a vynálezů, bez kterých by 19. století vypadalo úplně jinak.
 • Pracovní listy, přehledy a mapy – všechno hezky pohromadě, abyste se k nim mohli kdykoli vrátit.
 • Procvičíte si učení v souvislostech, učení, které má největší dlouhodobý dopad.
 • Užijete si pobyt v nejpřátelštější vzdělávací bublině v Praze.

Další informace

Počet účastníků

jednotlivec, dvojice, skupina

Datum

Dejvice: 9.-23. října, vlastní termín, rezervace

Počet lekcí

balíček 9 lekcí (čtvrtky od 18:00, Karlín), balíček 5 lekcí (čtvrtky od 18:00, Karlín), balíček 3 lekcí (čtvrtky od 18:00, Karlín), 1. Fenomény 19. století (Čt 7. listopadu 18:00, Karlín), 2. Evropská historie (Čt 14. listopadu 18:00, Karlín), 3. Literatura (Čt 21. listopadu 18:00, Karlín), 4. Umění a architektura (Čt 28. listopadu 18:00, Karlín), 5. Česká historie (Čt 9. ledna 18:00, Karlín), 6. Filozofie (Čt 16. ledna 18:00, Karlín), 7. Společnost (Čt 23. ledna 18:00, Karlín), 8. Technika, vynálezy a hospodářství (Čt 30. ledna 18:00, Karlín), 9. Každodenní realita (Čt 6. února 18:00, Karlín)