JAK TO FUNGUJE?

JAK TO FUNGUJE?

Nikdy se neztratíte – zápatí

Jaká máme pravidla?

Průvodce objednávkou

Vysvětlivky ke kurzům.

Jakou používáme metodiku?

NIKDY SE NEZTRATÍTE - ZÁPATÍ

Všechny důležité odkazy najdete v zápatí.  Ať už jste kdekoliv, stačí najet na konec stránky. Na našem webu se neztratíte.

JAKÁ MÁME PRAVIDLA?

A proč je vůbec máme? Klíčovým předpokladem pro efektivní učení je vytvoření bezpečného prostředí. Soustředíte se tak na získávání nových podnětů, na to, co Vás zajímá, a nebojíte se ptát. Nemusíte řešit, co si o tom kdo pomyslí. Abychom bezpečného prostředí opravdu dosáhli, dodržujeme tato pravidla:

1) NIKOMU SE NESMĚJEME

V našich kurzech nesmí nikdo cítit obavu ze zesměšnění. U nás není největším hrdinou ten, kdo toho nejvíce ví, ale ten, kdo si z kurzu nejvíce odnesl. Možnost zeptat se na cokoliv je základní předpoklad efektivního vzdělávání.

2) CO SE DOMA UVAŘÍ, TO SE DOMA SNÍ

Účastníci kurzů zachovávají mlčenlivost o všech informacích osobního charakteru, které se v rámci kurzů dozvěděli. Toto pravidlo najde uplatnění zejména, nikoliv však výhradně, u kurzů zaměřených na výchovu či vzdělávání nebo v kurzech psychologie.

Máme také pravidla, která mají za cíl průběh kurzů zpříjemnit a podpořit vzájemně tolerantní prostředí.

3) ZAČÍNÁME VČAS

Pokud jste u nás ještě nebyli, přijďte o 10 minut dříve a vše si vysvětlíme. Všechny lekce začínají přesně v uvedený čas a na opozdilce nečekáme. Když dorazíte později, nic se Vám samozřejmě nestane, ale přijdete o část kurzu.

4) KDYŽ NERUŠÍTE, MŮŽETE DĚLAT COKOLIV

Naše kurzy nejsou vězení. Když musíte, tak prostě musíte.
Jen je třeba respektovat ostatní:
– mobil v tichém módu
– kdykoliv přijít či odejít
– kdykoliv se občerstvit

5) DĚLEJTE JEN TO, CO OPRAVDU CHCETE

Pokud Vám některá z aktivit nevyhovuje, nemusíte nikomu vysvětlovat proč.

PRŮVODCE OBJEDNÁVKOU

Provedeme Vás všemi kroky objednávky.

STRÁNKA VYBRANÉHO KURZU

NÁKUPNÍ KOŠÍK

POKLADNA

VYSVĚTLIVKY KE KURZŮM

Co znamená, když v názvu kurzu narazíte na tyto popisky?

ZÁKLADNÍ PŘEHLED

Zasít zájem. Ukázat smysl.

Cílem kurzů je zpravidla:
– představit základní východiska oboru nebo tématu a uspořádat je do odpovídajícího kontextu
– vytvořit základní kostru klíčových idejí, osobností či událostí
– ukázat, čím vším Vám a Vašemu okolí může být znalost oboru/ zvládnutí tématu užitečné
– dát příležitost ujasnit si, zda se tomuto oboru/tématu chcete více věnovat

TŘÍTÝDENNÍ nebo PĚTITÝDENNÍ

 Pomáhat v růstu…

Cílem kurzů je zpravidla:
– rozvinout povědomí o východiscích oboru nebo tématu a ty průběžně zasazovat do patřičného kontextu
– dále rozšířit základní (nejen časovou) kostru klíčových idejí, osobností, událostí či technik a přístupů
– ukázat Vám, co všechno můžete sami dělat, abyste se ve vybraném oboru nebo tématu začali postupně stálé lépe orientovat

TŘÍTÝDENNÍ nebo PĚTITÝDENNÍ

…dokud to nezvládnete sami.

POPRVÉ V EDU?

Pokud jste doposud neabsolvovali žádný kurz v příslušné kategorii nebo dokonce žádný jiný kurz v Education Republic, pak doporučujeme začít s některým z takto označených kurzů.

JAKOU POUŽÍVÁME METODIKU?

Konkrétní aspekty metodiky se přirozeně odvíjí od cíle a formátu konkrétního kurzu a tématu (oboru). Jinak vypadá úvod do psychologie, programování pro rodiče, praktická ekonomie a jinak pětitýdenní statistika.

Co mají ale všechny kurzy společné?

1) DŮRAZ NA DLOUHODOBÝ DOPAD. VAŠI SAMOSTATNOST.

Když připravujeme obsah, vybíráme takové aktivity, které by ve Vás měly něco skutečně zanechat. Maximální dopad samozřejmě vyžaduje i přizpůsobení obsahu konkrétním podmínkám a cílům. Velmi například dbáme na to, aby příslušný kurz respektoval pro danou situaci optimální mix znalostí, dovedností a postojů.

2) DŮRAZ NA MAXIMÁLNÍ POSUN

Tím, že se snažíme věnovat těm komponentům, které jsou v danou chvíli nejvíce potřeba, dosahujeme i největšího posunu. Když pak vidíte, jak moc jste se za tak krátký čas zlepšili, máte rozhodně větší chuť pokračovat.

Někdy si opravdu jen s rychlým úsudkem nevystačíme. Například u historie je důležité vytvořit si alespoň základní znalostní aparát. Síť, do které můžete zasazovat další fakta. Poskládat si dosavadní útržky do smysluplného kontextu, nad kterým pak můžeme přemýšlet.

Matematikou jsem všichni strávili stovky hodin a nepotřebujeme tak zdokonalovat aparát, který stejně opět zaomeneme. Potřebujeme spíše pochopit vnitřní logiku a najít smysl v jejím využívání. Proto se v matematice soustředíme na logické vazby a její praktické využití. Dokud v matematice nevidíme užitečný nástroj a nechápeme-li jeho principy, je biflování vzorečků jen ztráta času.

Umět telefonní seznam a neumět najít žádné konkrétní číslo. To není řešení.  Pro kompetenci v některých oblastech jsou odpovídající dovednosti klíčové. Nestačí teorie, je třeba je umět uplatnit i v praxi. Například umět se efektivně učit je univerzální dovednost, kterou uplatníte vždy a všude.