PRO RODIČE. O UČENÍ. ZÁKLADNÍ PŘEHLED.

CO, KDE A JAK UČIT DĚTI
1 lekce (1x2:30 hod.); Jednotlivec: 490,- Kč; Dvojice: 890,- Kč

490 890 

Zrušit výběr
Počet:

Nevyhovuje (není vypsaný) termín?
Chcete kurz někomu doporučit?

Katalogové číslo: RZ1001 Kategorie: , ,

PRO RODIČE. O UČENÍ. ZÁKLADNÍ PŘEHLED.

Ujasněte si, proč své dítě do školy posíláte.

 

A co můžete udělat, aby dostalo ten nejlepší start.

OBSAH

1.

Úvod – O co ve vzdělávání jde? 

– Co je cílem?

 

2.

Jak učení funguje? 

– Znalosti
– Dovednosti
– Postoje

 

3.

Co dělá dobrý učitel jinak?

– Jaké metody používá?
– Jak pracuje s motivací?
– Největší neduhy klasického přístupu
– Nejčastější slabá místa alternativních škol

– 30 faktorů, které mají na vzdělávání největší vliv. Které systémové prvky mají největší přínos, čím naopak ubližujeme? A kde jen mrháme časem ?

4.

Strategie vzdělávání pro měnící se svět. 

– Co se mění a jak to dopadne na pracovní trh?
– Co děti učit, aby obstály i v budoucím světě?

 

5. 

Jak vybrat tu správnou školu? *

 

6. 

Shrnutí a další kroky

* tento bod je součástí pouze delší – jednodenní – verze tohoto kurzu (PRO RODIČE. O UČENÍ. JEDNODENNÍ.)

PODROBNÝ OBSAH

1) Úvod – O co ve vzdělávání jde? 

Co chcete, aby Vaše dítě umělo v 6, 8, 12 letech? Jaké znalosti by mělo mít, jaké dovednosti by mělo ovládat? Kolika jazyky by mělo mluvit? Budete ho cíleně připravovat nebo ho necháte svobodně plout? Přemýšleli jste někdy nad tím? Myslíte, že někdo jiný to udělal za Vás? Znáte ho? Má Vaši důvěru? Je to Váš partner/Vaše partnerka? Nebo odvedete dítě do nejbližší školy a uvidíte, co se stane?

 • Nejdříve si ujasníte, proč do školy děti vůbec posíláte.
 • Jaká máte od vzdělávání očekávání?
 • Uvidíte, proč se ve vzdělávání nevyplatí spoléhat se na ostatní.
 • Uvidíte, co je dnes vlastně cílem a smyslem vzdělávání a v čem se to změnilo od dob, kdy jste Vy chodili do školy.
 • Systémový pohled – jaké prvky systému mají největší pozitivní vliv, a kterými aktivitami jen ztrácíme energii a čas?

2) Jak učení funguje? 

 • Ujasníte si, co vlastně znamená něco se opravdu naučit.
 • Uvidíte, co znamená skutečná kompetence a proč znalosti nestačí.
 • Pochopíte, jak spolu souvisí znalosti, dovednosti a postoje a proč a kdy jsou důležité.
 • Zjistíte, jak  moc mentální model světa dítěte ovlivňuje výsledek jeho učení a proč je tak důležité ho dobře znát.

Znalosti – dovednosti – postoje

Všechny tyto složky jsou pro vzdělávání zásadní. Chybí-li některá z nich, rozvíjení ostatních je jen velmi málo účinné. Podíváme se kdy a jakým způsobem jejich rozvoj nejlépe podporovat.

Znalosti

 • Uvidíte, že je možné znalosti předávat tak, aby děti neopouštěly hned po napsání testu.
 • Pochopíte, proč děti většinu látky opět zapomenou a co dělat, aby se to nedělo.
 • Ujasníte si proč si nestačí všechno jednoduše vygooglit a kdy je Google naopak opravdový přítel.

Dovednosti

 • Ujasníte si, proč jsou dovednosti tak důležité a proč je důležité rozvíjet je cíleně.
 • Pochopíte, jak dovednosti efektivně předávat.
 • Zjistíte kdy je dril zbytečným přežitkem a kdy se bez něj neobejdete.

Postoje

 • Uvidíte, proč má prostředí na vzdělávání tak zásadní dopad.
 • Podíváme se, co všechno mohou rodiče udělat, aby rozvoj svého dítěte podpořili nebo alespoň zmírňovali negativní působení nevhodného prostředí.
 • Zjistíte, jak snadno a okamžitě poznat prostředí, které bude Vaše dítě rozvíjet a které ho bude naopak od jakékoliv aktivity odrazovat.

 

3) Co dělá dobrý učitel jinak?

Jak pracuje s motivací?

 • Pochopíte, jak motivace funguje a jak tyto znalosti využít ve vzdělávání.
 • Vyjasníte si, v čem a jak moc je přístup typu “také jsem si tím prošel a přežil jsem to“, tak škodlivý.
 • Uvidíte, co můžete nyní dělat, abyste v 9. třídě nevozili do školy ztělesnění nudy a vzdoru.
 • Zjistíte, jakým způsobem děti učit, aby nevyhořely, ale vzdělávání dokázaly používat a užívat si ho po celý život.
 • Poznáte rozdíl mezi motivací a manipulací.

Jaké metody a přístupy používá?

 • Poznáte klíčové prověřené přístupy, které prostě fungují. A fungují i v případě, že je ve třídě 30 dětí.
 • Poznáte principy, díky kterým může každé dítě, nezávisle na svém talentu, dosáhnout největšího možného pokroku.
 • Uvidíte, jak důležitá je zvládnutá didaktika a jak poznáte učitele, který ji skutečně ovládá.

Proč nestačí myslet to dobře

 • Slabá místa alternativních škol
 • Jak v dobré víře nevychovat vzdělávacího lenocha, co všechno může a nic nemusí.

4) Strategie vzdělávání pro měnící se svět. 

Proč už převažující model vzdělávání nestačí a jak děti ke vzdělávání motivovat, když už dávno všechno mají. Mění-li se okolnosti, je třeba se přizpůsobit. Svět se dramaticky změnil a mění se stále rychleji. Jak moc se v mezidobí změnily školy? Hrály by si ještě Vaše děti s dřevěným koníkem?

Co se okolo nás vlastně děje

 • Uvidíte, jak se bezprecedentní přístup k informacím projevuje ve změně priorit vzdělávání.
 • Zjistíte, jaké změny v posledních letech nastaly, co se chystá a jaká je jejich dynamika.
 • Ujasníte si, jaké nové nároky na Vás a Vaše děti bude mít stále větší rozšiřování umělé inteligence a zrychlující technologický pokrok.
 • Zjistíte, co všechno lze očekávat od budoucího trhu práce. Místa, kde se budou Vaše děti muset prosazovat.
 • Poznáte nové možnosti, které nám technologie v oblasti vzdělávání nabízejí.

Jakou strategii zvolit?

Co by měly Vaše děti umět, aby se v budoucím světě neztratily? Předpoklady uplatnění se neustále mění. Nejdříve stačila maturita. Pak stačilo absolvovat libovolnou VŠ, následně se přidal cizí jazyk, v posledních dvou desítkách let přibyly zejména měkké dovednosti a nyní ještě ideálně specifické znalosti, resp. alespoň kombinace více odborností. Tuší někdo, co bude třeba umět za 20 let? Půjde to vůbec vše zvládnout?

 • Ujasníme si, do čeho je dobré investovat čas, i když nikdo nemůže tušit, co nás za 10 let vlastně čeká.
 • Pochopíme souvislosti mezi klíčovými faktory, které rozhodují o úspěchu v životě (na trhu práce).
 • Detailněji se budeme věnovat Autokoncepci a Autonomii ve vzdělávání, tedy schopnosti určit si, co se potřebuji naučit, a schopnosti najít i nejvhodnější způsob, jak toho dosáhnout.
 • Uvidíte, jak kompetenční model efektivně využít při určování priorit.
 • Naučíte se učit se nové věci daleko rychleji, než uváděných 10.000 hodin.

 5) Shrnutí a další kroky

 • Co konkrétně uděláte hned po kurzu, co následující den/týden/měsíc a co budete dělat pravidelně?
 • Jaké další zdroje můžete využít?

Chci všechny přístupy a metody chápat v souvislostech. Chci si umět vyhodnotit,  co  bude ta nejlepší cesta pro právě moje dítě.

Data a časy konání

Úterý 12. března od 18:00 do 20:30 (Dejvice)

Přehled

Délka kurzu:
1 2:30 hodiny

Počet účastníků:
max. 12

Cena

Jednotlivci: 490,- Kč
Dvojice: 890,- Kč

Místo

ScioHouse
Na Santince 5
Praha-Dejvice

nebo

ZŠ Heuréka
Pellicova 20/2c
Brno

Vstupní úroveň

Základní
Střední
Pokročilá
Expertní

Nejste si jistí? Vyzkoušejte rychlotest (níže).

POPIS

Osobnost dítěte.

Osobnost a očekávání rodičů.

Výchovný styl v rodině.

Vzdělávací filozofie školy.

Didaktické schopnosti učitele.

Postojové a hodnotové nastavení spolužáků

a dalších 24 dalších faktorů…

 

Všechny tyto faktory mají velmi široký interval možností. A všechny mají obrovský dopad na výsledek vzdělávání. Je jasné, že různé kombinace vedou k různým výsledkům. Univerzální recepty tedy fungovat nemohou.

Na klasickém systému vzdělávání je mnoho věcí, které by zasloužily změnu. Řešením ale není dělat všechno jinak. Když vše černé přemalujeme na bílo a vše bílé na černo, problém tím nevyřešíme. K tomu potřebujeme chápat fungování celého systému. Musíme vědět, jak se které faktory podílejí na výsledku a jak se ovlivňují navzájem. Kterých se zbavit a zda a čím je nahradit, kde ubrat a co naopak posílit. Vždy s ohledem na konkrétní situaci.

Přemýšleli jste už někdy o tom? Víte, v čem je právě Vaše kombinace unikátní? Nyní máte možnost vyzkoušet si to.

Ukážeme Vám 30 faktorů, které mají na výsledek vzdělávání největší vliv. Jak spolu souvisejí, jak se doplňují a proč také někdy nefungují, jak jejich zastánci očekávali.  Pochopíte systém a spousta věcí, které jste doposud řešili zejména intuicí, Vám začne dávat smysl.

Voják se stará. Voják má.  Tohle v českém školství bohužel platí více, než ve většině vyspělých zemí.*  Děti, které mají ve svých rodičích odpovídající podporu, mají nesrovnatelně větší šanci uspět i ve škole. A v životě.

Tohle už víte. Proto se také o vzdělávání zajímáte.

*Vliv socio-enomického prostředí na studijní výsledky.  Zdroj: PISA 2009 (OECD)

Jak dítě ve vzdělávání aktivně a správně podporovat, když většina z rodičů prošla klasickou školou, která si o moderních metodách výuky mohla jen zdát? Jak poznat, že je škola opravdu dobrá a nejde jen o marketingový trik? Jaké metody používá? Co jsou jen třešinky na dortu a co je skutečnou podstatou kvalitní výuky?

V čem jsou nejčastější úskalí alternativních přístupů a škol? Kde se dělají nejčastěji chyby? A jak poznáte, zda škola nejen ví, kde jsou slabá místa klasického přístupu, ale zda i ví,  jak to dělat správně?

Ukážeme Vám to. Sami pak posoudíte, zda můžete zůstat v klidu.

Víme bezpečně, co je špatně. Víme ale, co je dobře?

Že už klasický model vzdělávání nestačí a že by potřeboval omladit, už víte také. Ve světě, kde se stále více uplatňují nové technologie, včetně umělé inteligence, nestačí vycházet z modelu vzdělávání, který vznikl v době, kdy ještě nebyla ani elektřina. Ukážeme Vám, co s tím.

Zjistěte,  jak to s tím vzděláváním vlastně je.  A ideálně ještě v době, kdy Vás děti berou jako vzor a můžete jím opravdu hodně pomoci. Zjistěte, co skutečně funguje a o čem si to jen myslíme, protože jsme sami nepoznali nic jiného.  Dejte dětem příležitost připravit se na novou dobu, ve které už nikdo nebude řešit, jaký má kdo papír, ale co opravdu umí. Děti nechodí do školy, aby někomu dělaly radost (Vám, paní učitelce…), chodí tam, aby se připravily na budoucnost. Úkolem rodiče je dohlédnout, aby to tak skutečně bylo.

Přijďte zjistit, co můžete udělat, aby Vaše dítě vzdělávání bavilo a dávalo mu smysl. A co dělat, abyste v dobré víře nevychovali tyrana, který všechno může a nic nemusí. Přijďte zjistit, proč mají děti v dobrých školách ve znalostech pomalejší nástup, ale později ty ostatní převálcují.

Zjistěte, jaké dovednosti je třeba rozvíjet a jak toho také prakticky dosáhnout.  Naučí se děti týmové spolupráci v prostředí, kde se vše hodnotí testem,  při kterém nesmějí opisovat? Naučí se jí tím, že jsou za chyby trestány? Ukážeme Vám, které dovednosti a návyky je třeba rozvíjet a podporovat a hlavně proč jsou a budou potřeba. Také Vám ukážeme, co pro jejich rozvoj můžete sami udělat. Dejte svým dětem příležitost připravit se na skutečný svět.

Preferujete méně účastníků a větší prostor pro otázky? Chcete se společně pokusit najít optimální řešení Vaší konkrétní situace? Pak Vám doporučujeme jednodenní víkendovou verzi tohoto kurzu.

PRO RODIČE. O UČENÍ. JEDNODENNÍ.

Lektor

Co si myslí o vzdělávání zjistíte v jeho rozhovoru pro DVTV.

Komu je kurz určen?

 • Všem rodičům, kteří si chtějí ujasnit východiska klasického modelu vzdělávání a srovnat si ho se stále rostoucí nabídkou alternativního vzdělávání.
 • Všem rodičům, kteří si uvědomují, že mění-li se svět, ve kterém žijeme, měl by se měnit i systém vzdělávání.
 • Všem rodičům, nechtějí nechávat vzdělávání svých dětí na náhodě a chtějí vědět, jaké možnosti dnešní doba nabízí.
 • Všem rodičům, kteří chtějí vědět, jaké dovednosti a návyky by měli ve svých dětech podporovat.

Co Vám kurz přinese?

 • Uděláte si jasno, zda se vzdělávání svých dětí věnovat nebo zda je opravdu stačí ráno poslat do nejbliší školy. A co za svoji snahu dostanete.
 • Budete schopni rozpoznat, zda je prostředí, v němž se Vaše dítě vzdělává spíše motivační nebo spíše ubíjející.
 • Získáte přehled o možnostech, které nové technologie ve vzdělávání přinášejí.
 • Získáte přehled o klíčových dovednostech, které budou v budoucnu třeba.
 • Uvidíte, že rodič může svému dítěti podmínky dramaticky zlepšit i když nemá peníze na soukromou školu a nemůže ho denně vozit 30 km tam a zpět.

RYCHLOTEST VSTUPNÍ ÚROVNĚ. 60 SEKUND A VÍTE.

Vyberte odpovědi, které nejlépe vystihují Vaše znalosti

1. Znáte tyto pojmy: HEJNÉHO MATEMATIKA,  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM,  FRONTÁLNÍ VÝUKA, DIFERENCOVANÁ VÝUKA, KONSTRUKTIVISMUS, BLOOMOVA TAXONOMIE, AUTONOMIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, UMĚLÁ INTELIGENCE?

A:  Žádný z nich neznám;  B: Některé znám;  C: Znám všechny a většinu dokážu vysvětlit

2. Znáte tyto osobnosti: KOMENSKÝ, HEJNÝ, DEWEY, VYGOTSKY, PIAGET, MONTESORRI, GRAY, STEINER?

A:  Nikoho neznám;  B: Některé znám;  C: Znám všechny a vím, čím se zabývali (zabývají)

3. Co je při vzdělávání důležitější: talent nebo kvalita výuky? 

A:  Talent je zásadní. Na ostatním moc nezáleží; B: Vím, že záleží na obou, nevím ale v jaké míře;  C: Vím, ale nepovím. Školu jsem vybíral 2 roky.

VYHODNOCENÍ

Máte alespoň 2 Áčka? Jajaj. Budeme se snažit, ale i tak se občas ztratíte a asi Vám i utečeme.

Máte alespoň 2 Béčka? Trefa. Tohle je právě pro Vás!

Máte alespoň 2 Céčka?  Blahopřejeme.  Rádi si opakujete a máte trpělivost čekat na ostatní?

CO ŘÍKAJÍ ÚČASTNÍCI?

Tušila jsem, že spoléhat se na školu není vždy spolehlivé, ale v záplavě všech informací jsem se ztrácela. Kurz mi pomohl podívat se na vzdělávání svých dětí v souvislostech a nyní už chápu, proč je důležité se vzdělávání aktivně věnovat. Mrzí mě, že jsem něco podobného neabsolvovala už když šla do školy moje starší dcera. (Lucie, marketing, 21. listopadu 2016).

Tento program bych doporučila i proto, že pomáhá “zvědomit” věci, které rodič s dětmi často i dělá, ale takto se může napříště na to důležité zaměřit a zkvalitnit tak pohled dítěte na vzdělávání, které je celoživotní a všudypřítomné. (Pavla, obchod/ finance, 9. prosince 2016)

Máme dvě dcerky v první třídě. Výběr základní školy jsme nijak víc neřešili, protože ta, do které spadáme a nyní chodíme, má dobrou pověst. A navíc “jedou” metodikou podle Frause. Po nástupu našich dcerek do první třídy ale cítím, že to, jak škola funguje, mi úplně nesedí. Naštěstí jsme “chytli” moc dobrou učitelku! Systém ve škole ale dává obrovský důraz na soutěživost a výkon. Vidím, co to (nejen) s našimi dětmi dělá… bojí se ozvat, strašně lpí na tom, aby věci dělaly, tak jak jim to ukazovali apod. Jakoby toho Frause jeli tak napůl. Každopádně díky Education Republic rozšiřuju svoje obzory já, čímž budu moct pomoct holčičkám posunout se dál v měkkých dovednostech. Díky za inspiraci a těším se na nějaký další seminář! Katka (Regulatory manažerka, 31.3.2017)

Přednáška se mi moc líbila. Byla nabitá informacemi, inspirativní a vtipná. Díky možnosti zapojit se jsem si mnoho věcí aktivně uvědomila, utřídila a nabyté znalosti budu určitě aplikovat ve výchově mých dětí. (učitelka v lesní školce, 31.3.2017)

Další informace

Počet účastníků

jednotlivec, dvojice, skupina

Datum

Dejvice: 23. ledna, Dejvice: 3. pros., Brno: 14. dubna, vlastní termín, Dejvice: 12. března