PRO RODIČE. O UČENÍ. JEDNODENNÍ.

CO, KDE, JAK A PROČ UČIT DĚTI
1 lekce (1x6:00 hod.); Jednotlivec: 1.490,- Kč; Dvojice: 2.690,- Kč

1.490 2.690 

Zrušit výběr
Počet:

Nevyhovuje (není vypsaný) termín?
Chcete kurz někomu doporučit?

Katalogové číslo: RZ6001 Kategorie: , ,

PRO RODIČE. O UČENÍ. JEDNODENNÍ.

Ujasněte si, proč své dítě do školy posíláte.

A co můžete udělat, aby dostalo ten nejlepší start.

OTÁZKY, NA KTERÉ ZÍSKÁTE ODPOVĚDI

Jak poznáte dobrou školu? A jak poznáte, že to ve škole nejen dobře myslí, ale že i ví, co a proč dělají?

Jak je to s motivací k učení? Jak je možné, že na mobilu stráví celé hodiny a u knihy nevydrží ani 10 minut?

Jak v dobré víře nevychovat lenocha a tyrana, který všechno může a nic nemusí?

Proč všichni marně spoléhají na všeobecný přehled a jaké jsou další největší mýty tradičního českého školství?

Jak je to s talentem a v jakých situacích se bez drilu opravdu neobejdeme?

Co děti učit, aby obstály i na budoucím trhu práce? Proč je Google skvělý pomocník, ale mizerný pán?

Kdy je učení skutečně efektivní a kdy si to jen myslíme? Jaké metody a přístupy používají ti nejlepší učitelé?

Proč má přístup rodičů ke vzdělávání dramatický dopad na budoucnost dítěte? Co dělat a čemu se vyhnout?

Jak vybrat tu správnou školu a co dělat, když v okolí žádná vhodná nebo dostupná není?

HLAVNÍ BODY

O co ve vzdělávání jde?

Jak učení funguje? 

Co dělá dobrý učitel jinak?

12:30 – 13:00 Oběd formou donášky.

Strategie pro měnící se svět.

Jak vybrat tu správnou školu?

OBSAH

Většina rodičů, kteří se o vzdělávání svých dětí zajímají, už vědí, že klasická česká škola rozhodně není bez chyb. Jak je to ale s alternativními školami? Kde jsou jejich slabá místa, s čím se musejí potýkat?   Zjistěte, o co ve vzdělávání skutečně jde,  a neztratíte se ani v muzeu ani ve virtuální realitě.

Voják se stará. Voják má.  Tohle v českém školství bohužel platí více, než ve většině vyspělých zemí.*  Děti, které mají ve svých rodičích odpovídající podporu, mají nesrovnatelně větší šanci uspět i ve škole. A v životě.

*Vliv socio-enomického prostředí na studijní výsledky.  Zdroj: PISA 2009 (OECD)

Jak dítě ve vzdělávání aktivně a správně podporovat, když většina z rodičů prošla klasickou školou, která si o moderních metodách výuky mohla jen zdát? Jak poznat, že je škola opravdu dobrá a nejde jen o marketingový trik? Jaké metody používá? Co jsou jen třešinky na dortu a co je skutečnou podstatou kvalitní výuky? Ukážeme Vám to. Sami pak posoudíte, zda můžete zůstat v klidu.

Zjistěte,  jak to s tím vzděláváním vlastně je.  A ideálně ještě v době, kdy Vás děti berou jako vzor a můžete jím opravdu hodně pomoci. Zjistěte, co skutečně funguje a o čem si to jen myslíme, protože jsme sami nepoznali nic jiného.  Dejte dětem příležitost připravit se na novou dobu, ve které už nikdo nebude řešit, jaký má kdo papír, ale co opravdu umí. Děti nechodí do školy, aby někomu dělaly radost (Vám, paní učitelce…), chodí tam, aby se připravily na budoucnost. Úkolem rodiče je dohlédnout, aby to tak skutečně bylo. Přijďte zjistit, co můžete udělat, aby Vaše dítě vzdělávání bavilo a dávalo mu smysl. Přijďte zjistit, proč mají děti v dobrých školách ve znalostech pomalejší nástup, ale později ty ostatní převálcují.

Ujasněte si, proč už klasický model vzdělávání nestačí a kde a proč  by potřeboval omladit. Proč už ve světě, kde se stále více uplatňují nové technologie, včetně umělé inteligence, nestačí vycházet z modelu vzdělávání, který vznikl v době, kdy ještě nebyla ani elektřina.  Vyjasněte si, co od vzdělávání svého dítěte vlastně očekáváte.  Naučte se poznat, ve které škole promarní zbytečně spoustu času a která ho spolehlivě otráví,  a ve které mu naopak pomohou k samostatnosti. Ujistěte se, že ho škola připravuje na svět,  ve kterém se bude muset  skutečně pohybovat a prosazovat se.

Nejčastější problém je, že používáme vzorce chování z vlastního mládí, které ale aplikujeme na dobu, která je skoro ve všem jiná. Jak se pak můžeme divit, že děti revoltují? Je to opravdu tak překvapivé, když principy mnohých dnešních škol stále vycházejí ještě z doby Marie Terezie? Ujistěte se, že Váš názor na školu není nostalgii, kterou Vaše dítě rozhodně nesdílí.  Přijďte si své představy o vzdělávání utříbit a odejděte s konkrétním plánem.

Zjistěte, jaké dovednosti je třeba rozvíjet a jak toho také prakticky dosáhnout.  Naučí se děti týmové spolupráci v prostředí, kde se vše hodnotí testem,  při kterém nesmějí opisovat? Naučí se jí tím, že jsou za chyby trestány? Ukážeme Vám, které dovednosti a návyky je třeba rozvíjet a podporovat a hlavně proč jsou a budou potřeba. Také Vám ukážeme, co pro jejich rozvoj můžete sami udělat. Dejte svým dětem příležitost připravit se na skutečný svět.

Ujasněte si, co přesně chcete dosáhnout. Co/kdo Vám v tom možná brání, co/kdo Vám v tom může naopak pomoci. Ujasněte si, jaké reálné možnosti máte, jaká forma vzdělávání Vám bude nejvíce vyhovovat: Domácí vzdělávání, Komunitní školy, Lesní a přírodní školy, Svobodné školy, Tématické školy (Montessori, Waldorf, …), Alternativní (soukromé) školy, Progresivní státní (obecní) školy, Standardní státní (obecní) školy, Mezinárodní školy (výuka v angličtině), Školy orientované na výkon? Ujasněte si také,  jaké konkrétní kroky můžete udělat a jaký výsledek můžete očekávat. Vytvoříte si konkrétní plán, který Vám pomůže Váš cíl skutečně dosáhnout.

PODROBNÝ OBSAH

Obsah kurzu vychází ze standardního kurzu PRO RODIČE. O UČENÍ. ZÁKLADNÍ PŘEHLED.

Díky většímu časovému prostoru a omezenému počtu účastníků se ve větším rozsahu věnujeme konkrétním cvičením, společným aktivitám a dotazům.  V poslední dvouhodinové části se pak věnujeme hledání konkrétních řešení. Nezískáte tedy jen přehled a podněty k dalšímu přemýšlení, ale budete mít prostor všechny klíčové aspekty si i přímo ujasnit a určit si i další konkrétní kroky.

 

1) Úvod – O co ve vzdělávání jde? 

Co chcete, aby Vaše dítě umělo v 6, 8, 12 letech? Jaké znalosti by mělo mít, jaké dovednosti by mělo ovládat? Kolika jazyky by mělo mluvit? Budete ho cíleně připravovat nebo ho necháte svobodně plout? Přemýšleli jste někdy nad tím? Myslíte, že někdo jiný to udělal za Vás? Znáte ho? Má Vaši důvěru? Je to Váš partner/Vaše partnerka? Nebo odvedete dítě do nejbližší školy a uvidíte, co se stane?

 • Nejdříve si ujasníte, proč do školy děti vůbec posíláte.
 • Jaká máte od vzdělávání očekávání?
 • Uvidíte, proč se ve vzdělávání nevyplatí spoléhat se na ostatní.
 • Uvidíte, co je dnes vlastně cílem a smyslem vzdělávání a v čem se to změnilo od dob, kdy jste Vy chodili do školy.

 

2) Jak učení funguje? 

 • Ujasníte si, co vlastně znamená něco se opravdu naučit.
 • Uvidíte, co znamená skutečná kompetence a proč znalosti nestačí.
 • Pochopíte, jak spolu souvisí znalosti, dovednosti a postoje a proč a kdy jsou důležité.
 • Zjistíte, jak  moc mentální model světa dítěte ovlivňuje výsledek jeho učení a proč je tak důležité ho dobře znát.

 

Znalosti – dovednosti – postoje

Všechny tyto složky jsou pro vzdělávání zásadní. Chybí-li některá z nich, rozvíjení ostatních je jen velmi málo účinné. Podíváme se kdy a jakým způsobem jejich rozvoj nejlépe podporovat.

Znalosti

 • Uvidíte, že je možné znalosti předávat tak, aby děti neopouštěly hned po napsání testu.
 • Pochopíte, proč děti většinu látky opět zapomenou a co dělat, aby se to nedělo.
 • Ujasníte si proč si nestačí všechno jednoduše vygooglit a kdy je Google naopak opravdový přítel.

Dovednosti

 • Ujasníte si, proč jsou dovednosti tak důležité a proč je důležité rozvíjet je cíleně.
 • Pochopíte, jak dovednosti efektivně předávat.
 • Zjistíte kdy je dril zbytečným přežitkem a kdy se bez něj neobejdete.

Postoje

 • Uvidíte, proč má prostředí na vzdělávání tak zásadní dopad.
 • Podíváme se, co všechno mohou rodiče udělat, aby rozvoj svého dítěte podpořili nebo alespoň zmírňovali negativní působení nevhodného prostředí.
 • Zjistíte, jak snadno a okamžitě poznat prostředí, které bude Vaše dítě rozvíjet a které ho bude naopak od jakékoliv aktivity odrazovat.

 

3) Co dělá dobrý učitel jinak?

Jak pracuje s motivací?

 • Pochopíte, jak motivace funguje a jak tyto znalosti využít ve vzdělávání.
 • Vyjasníte si, v čem a jak moc je přístup typu “také jsem si tím prošel a přežil jsem to“, tak škodlivý.
 • Uvidíte, co můžete nyní dělat, abyste v 9. třídě nevozili do školy ztělesnění nudy a vzdoru.
 • Zjistíte, jakým způsobem děti učit, aby nevyhořely, ale vzdělávání dokázaly používat a užívat si ho po celý život.
 • Poznáte rozdíl mezi motivací a manipulací.

Jaké metody a přístupy používá?

 • Poznáte klíčové prověřené přístupy, které prostě fungují. A fungují i v případě, že je ve třídě 30 dětí.
 • Poznáte principy, díky kterým může každé dítě, nezávisle na svém talentu, dosáhnout největšího možného pokroku.
 • Uvidíte, jak důležitá je zvládnutá didaktika a jak poznáte učitele, který ji skutečně ovládá.

 12:30 – 13:00 Oběd formou donášky (v ceně).

4) Strategie vzdělávání pro měnící se svět. 

Proč už převažující model vzdělávání nestačí a jak děti ke vzdělávání motivovat, když už dávno všechno mají. Mění-li se okolnosti, je třeba se přizpůsobit. Svět se dramaticky změnil a mění se stále rychleji. Jak moc se v mezidobí změnily školy? Hrály by si ještě Vaše děti s dřevěným koníkem?

Co se okolo nás vlastně děje

 • Uvidíte, jak se bezprecedentní přístup k informacím projevuje ve změně priorit vzdělávání.
 • Zjistíte, jaké změny v posledních letech nastaly, co se chystá a jaká je jejich dynamika.
 • Ujasníte si, jaké nové nároky na Vás a Vaše děti bude mít stále větší rozšiřování umělé inteligence a zrychlující technologický pokrok.
 • Zjistíte, co všechno lze očekávat od budoucího trhu práce. Místa, kde se budou Vaše děti muset prosazovat.
 • Poznáte nové možnosti, které nám technologie v oblasti vzdělávání nabízejí.

Jakou strategii zvolit?

Co by měly Vaše děti umět, aby se v budoucím světě neztratily? Předpoklady uplatnění se neustále mění. Nejdříve stačila maturita. Pak stačilo absolvovat libovolnou VŠ, následně se přidal cizí jazyk, v posledních dvou desítkách let přibyly zejména měkké dovednosti a nyní ještě ideálně specifické znalosti, resp. alespoň kombinace více odborností. Tuší někdo, co bude třeba umět za 20 let? Půjde to vůbec vše zvládnout?

 • Ujasníme si, do čeho je dobré investovat čas, i když nikdo nemůže tušit, co nás za 10 let vlastně čeká.
 • Pochopíme souvislosti mezi klíčovými faktory, které rozhodují o úspěchu v životě (na trhu práce).
 • Detailněji se budeme věnovat Autokoncepci a Autonomii ve vzdělávání, tedy schopnosti určit si, co se potřebuji naučit, a schopnosti najít i nejvhodnější způsob, jak toho dosáhnout.
 • Uvidíte, jak kompetenční model efektivně využít při určování priorit.
 • Naučíte se učit se nové věci daleko rychleji, než uváděných 10.000 hodin.

 

 5) Jak vybrat tu správnou školu?

 • Uděláte si základní přehled v nejčastějších pedagogických přístupech.
 • Poznáte všechny klíčové indicie, podle kterých si každou školu snadno zařadíte.
 • Zvýšíte svoji vnímavost vůči dobrým i špatným signálům.
 • Získáte přehled o možnostech, které Vám zůstanou, pokud v okolí žádná vhodná škola není.
 • Ujasníme si, co přesně chcete dosáhnout. Co/kdo Vám v tom možná brání, co/kdo Vám v tom může naopak pomoci.
 • Ujasníte si, jaké reálné možnosti máte, jaké konkrétní kroky můžete udělat a jaký výsledek můžete očekávat.  Vytvoříte si konkrétní plán, který Vám pomůže Váš cíl skutečně dosáhnout.

 

6) Shrnutí a další kroky

 • Co konkrétně uděláte hned po kurzu, co následující den/týden/měsíc a co budete dělat pravidelně?
 • Jaké další zdroje můžete využít?

Pokud preferujete kratší formát nebo nemůžete využít víkendů, potom Vám doporučujeme standardní verzi (150 min) tohoto kurzu.

PRO RODIČE. O UČENÍ. ZÁKLADNÍ PŘEHLED.

Data a časy konání

Sobota  24. list. 2018 od 10:00 do 16:00

Přehled

Délka kurzu:
6:00 hodiny

Počet účastníků:
max. 8

Cena

Jednotlivci: 1.490,- Kč
Dvojice: 2.690,- Kč

Místo

ScioHouse
Na Santince 5
Praha-Dejvice

nebo

ZŠ Heuréka
Pellicova 20/2c
Brno

Vstupní úroveň

Základní
Střední
Pokročilá
Expertní

Nejste si jistí? Vyzkoušejte rychlotest (níže).

Lektor

Komu je kurz určen?

 • Všem rodičům, kteří si chtějí ujasnit východiska klasického modelu vzdělávání a srovnat si ho se stále rostoucí nabídkou alternativního vzdělávání.
 • Všem rodičům, kteří si uvědomují, že mění-li se svět, ve kterém žijeme, měl by se měnit i systém vzdělávání.
 • Všem rodičům, nechtějí nechávat vzdělávání svých dětí na náhodě a chtějí vědět, jaké možnosti dnešní doba nabízí.
 • Všem rodičům, kteří chtějí vědět, jaké dovednosti a návyky by měli ve svých dětech podporovat.

Co Vám kurz přinese?

 • Uděláte si jasno, zda se vzdělávání svých dětí věnovat nebo zda je opravdu stačí ráno poslat do nejbliší školy. A co za svoji snahu dostanete.
 • Budete schopni rozpoznat, zda je prostředí, v němž se Vaše dítě vzdělává spíše motivační nebo spíše ubíjející.
 • Získáte přehled o možnostech, které nové technologie ve vzdělávání přinášejí.
 • Získáte přehled o klíčových dovednostech, které budou v budoucnu třeba.
 • Uvidíte, že rodič může svému dítěti podmínky dramaticky zlepšit i když nemá peníze na soukromou školu a nemůže ho denně vozit 30 km tam a zpět.

RYCHLOTEST VSTUPNÍ ÚROVNĚ. 60 SEKUND A VÍTE.

Vyberte odpovědi, které nejlépe vystihují Vaše znalosti

1. Znáte tyto pojmy: HEJNÉHO MATEMATIKA,  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM,  FRONTÁLNÍ VÝUKA, DIFERENCOVANÁ VÝUKA, KONSTRUKTIVISMUS, BLOOMOVA TAXONOMIE, AUTONOMIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, UMĚLÁ INTELIGENCE?

A:  Žádný z nich neznám;  B: Některé znám;  C: Znám všechny a většinu dokážu vysvětlit

2. Znáte tyto osobnosti: KOMENSKÝ, HEJNÝ, DEWEY, VYGOTSKY, PIAGET, MONTESORRI, GRAY, STEINER?

A:  Nikoho neznám;  B: Některé znám;  C: Znám všechny a vím, čím se zabývali (zabývají)

3. Co je při vzdělávání důležitější: talent nebo kvalita výuky? 

A:  Talent je zásadní. Na ostatním moc nezáleží; B: Vím, že záleží na obou, nevím ale v jaké míře;  C: Vím, ale nepovím. Školu jsem vybíral 2 roky.

VYHODNOCENÍ

Máte alespoň 2 Áčka? Jajaj. Budeme se snažit, ale i tak se občas ztratíte a asi Vám i utečeme.

Máte alespoň 2 Béčka? Trefa. Tohle je právě pro Vás!

Máte alespoň 2 Céčka?  Blahopřejeme.  Rádi si opakujete a máte trpělivost čekat na ostatní?

CO ŘÍKAJÍ ÚČASTNÍCI?

Tušila jsem, že spoléhat se na školu není vždy spolehlivé, ale v záplavě všech informací jsem se ztrácela. Kurz mi pomohl podívat se na vzdělávání svých dětí v souvislostech a nyní už chápu, proč je důležité se vzdělávání aktivně věnovat. Mrzí mě, že jsem něco podobného neabsolvovala už když šla do školy moje starší dcera. (Lucie, marketing, 21. listopadu 2016).

Tento program bych doporučila i proto, že pomáhá “zvědomit” věci, které rodič s dětmi často i dělá, ale takto se může napříště na to důležité zaměřit a zkvalitnit tak pohled dítěte na vzdělávání, které je celoživotní a všudypřítomné. (Pavla, obchod/ finance, 9. prosince 2016)

Máme dvě dcerky v první třídě. Výběr základní školy jsme nijak víc neřešili, protože ta, do které spadáme a nyní chodíme, má dobrou pověst. A navíc “jedou” metodikou podle Frause. Po nástupu našich dcerek do první třídy ale cítím, že to, jak škola funguje, mi úplně nesedí. Naštěstí jsme “chytli” moc dobrou učitelku! Systém ve škole ale dává obrovský důraz na soutěživost a výkon. Vidím, co to (nejen) s našimi dětmi dělá… bojí se ozvat, strašně lpí na tom, aby věci dělaly, tak jak jim to ukazovali apod. Jakoby toho Frause jeli tak napůl. Každopádně díky Education Republic rozšiřuju svoje obzory já, čímž budu moct pomoct holčičkám posunout se dál v měkkých dovednostech. Díky za inspiraci a těším se na nějaký další seminář! Katka (Regulatory manažerka, 31.3.2017)

Přednáška se mi moc líbila. Byla nabitá informacemi, inspirativní a vtipná. Díky možnosti zapojit se jsem si mnoho věcí aktivně uvědomila, utřídila a nabyté znalosti budu určitě aplikovat ve výchově mých dětí. (učitelka v lesní školce, 31.3.2017)

Další informace

Počet účastníků

jednotlivec, dvojice, skupina

Datum

Dejvice: 24. list., Dejvice: 22. září, Dejvice: 28. března, vlastní termín