PRO RODIČE. O UČENÍ. JEDNODENNÍ.

CO, KDE, JAK A PROČ UČIT DĚTI
1 lekce (1x6:00 hod.); Jednotlivec: 1.490,- Kč; Dvojice: 2.690,- Kč

1.490 2.690 

Zrušit výběr
Počet:

Nevyhovuje (není vypsaný) termín?
Chcete kurz někomu doporučit?

Katalogové číslo: RZ6001 Kategorie: , ,

PRO RODIČE. O UČENÍ. JEDNODENNÍ.

OBSAH

Ujasněte si, proč své dítě do školy posíláte. A co můžete udělat, aby dostalo ten nejlepší start.  

Voják se stará. Voják má.  Tohle v českém školství bohužel platí více, než ve většině vyspělých zemí.*  Děti, které mají ve svých rodičích odpovídající podporu, mají nesrovnatelně větší šanci uspět i ve škole. A v životě.

*Vliv socio-enomického prostředí na studijní výsledky.  Zdroj: PISA 2009 (OECD)

Jak dítě ve vzdělávání aktivně a správně podporovat, když většina z rodičů prošla klasickou školou, která si o moderních metodách výuky mohla jen zdát? Jak poznat, že je škola opravdu dobrá a nejde jen o marketingový trik? Jaké metody používá? Co jsou jen třešinky na dortu a co je skutečnou podstatou kvalitní výuky? Ukážeme Vám to. Sami pak posoudíte, zda můžete zůstat v klidu.

Zjistěte,  jak to s tím vzděláváním vlastně je.  A ideálně ještě v době, kdy Vás děti berou jako vzor a můžete jím opravdu hodně pomoci. Zjistěte, co skutečně funguje a o čem si to jen myslíme, protože jsme sami nepoznali nic jiného.  Dejte dětem příležitost připravit se na novou dobu, ve které už nikdo nebude řešit, jaký má kdo papír, ale co opravdu umí. Děti nechodí do školy, aby někomu dělaly radost (Vám, paní učitelce…), chodí tam, aby se připravily na budoucnost. Úkolem rodiče je dohlédnout, aby to tak skutečně bylo. Přijďte zjistit, co můžete udělat, aby Vaše dítě vzdělávání bavilo a dávalo mu smysl. Přijďte zjistit, proč mají děti v dobrých školách ve znalostech pomalejší nástup, ale později ty ostatní převálcují.

Ujasněte si, proč už klasický model vzdělávání nestačí a kde a proč  by potřeboval omladit. Proč už ve světě, kde se stále více uplatňují nové technologie, včetně umělé inteligence, nestačí vycházet z modelu vzdělávání, který vznikl v době, kdy ještě nebyla ani elektřina.  Vyjasněte si, co od vzdělávání svého dítěte vlastně očekáváte.  Naučte se poznat, ve které škole promarní zbytečně spoustu času a která ho spolehlivě otráví,  a ve které mu naopak pomohou k samostatnosti.  Ujistěte se, že ho připravuje na svět,  ve kterém se bude muset  skutečně pohybovat a prosazovat se. Přijďte si své představy o vzdělávání utříbit a odejděte s konkrétním plánem.

Zjistěte, jaké dovednosti je třeba rozvíjet a jak toho také prakticky dosáhnout.  Naučí se děti týmové spolupráci v prostředí, kde se vše hodnotí testem,  při kterém nesmějí opisovat? Naučí se jí tím, že jsou za chyby trestány? Ukážeme Vám, které dovednosti a návyky je třeba rozvíjet a podporovat a hlavně proč jsou a budou potřeba. Také Vám ukážeme, co pro jejich rozvoj můžete sami udělat. Dejte svým dětem příležitost připravit se na skutečný svět.

Ujasněte si, co přesně chcete dosáhnout. Co/kdo Vám v tom možná brání, co/kdo Vám v tom může naopak pomoci. Ujasněte si, jaké reálné možnosti máte, jaká forma vzdělávání Vám bude nejvíce vyhovovat: Domácí vzdělávání, Komunitní školy, Lesní a přírodní školy, Svobodné školy, Tématické školy (Montessori, Waldorf, …), Alternativní (soukromé) školy, Progresivní státní (obecní) školy, Standardní státní (obecní) školy, Mezinárodní školy (výuka v angličtině), Školy orientované na výkon? Ujasněte si také,  jaké konkrétní kroky můžete udělat a jaký výsledek můžete očekávat. Vytvoříte si konkrétní plán, který Vám pomůže Váš cíl skutečně dosáhnout.

Pokud preferujete kratší formát, potom Vám doporučujeme standardní verzi (150 min) tohoto kurzu – ZDE.

PODROBNÝ OBSAH

Obsah kurzu vychází ze standardního kurzu Pro rodiče. O učení. Základní přehled.

Díky většímu časovému prostoru a omezenému počtu účastníků se ve větším rozsahu věnujeme konkrétním cvičením, společným aktivitám a dotazům.  V poslední dvouhodinové části se pak věnujeme hledání konkrétních řešení. Nezískáte tedy jen přehled a podněty k dalšímu přemýšlení, ale budete mít prostor všechny klíčové aspekty si i přímo ujasnit a určit si i další konkrétní kroky.

10:00 – 11:00 

1) Úvod – co učení vlastně znamená a co od něj očekáváte

Co chcete, aby Vaše dítě umělo v 6, 8, 12 letech? Jaké znalosti by mělo mít, jaké dovednosti by mělo ovládat? Kolika jazyky by mělo mluvit? Budete ho cíleně připravovat nebo ho necháte svobodně plout? Přemýšleli jste někdy nad tím? Myslíte, že někdo jiný to udělal za Vás? Znáte ho? Má Vaši důvěru? Je to Váš partner/Vaše partnerka? Nebo odvedete dítě do nejbližší školy a uvidíte, co se stane?

A) Jaká máte od vzdělávání očekávání?

 • Nejdříve si ujasníte, proč do školy děti vůbec posíláte.
 • Uvidíte, proč se ve vzdělávání nevyplatí spoléhat se na ostatní.
 • Uvidíte, co je dnes vlastně cílem a smyslem vzdělávání a v čem se to změnilo od dob, kdy jste Vy chodili do školy.
 • Naučíte se rozpoznat dobrou školu a dobrého učitele.

B) Co je učení a co znamená něco se opravdu naučit?

 • Ujastníte si, co vlastně znamená něco se opravdu naučit.
 • Pochopíte, jak spolu souvisí znalosti, dovednosti a postoje a proč a kdy jsou důležité.

11:00 – 12:30

2) Proč už převažující model vzdělávání nestačí a jak děti ke vzdělávání motivovat

Když se změní okolnosti, je třeba se přizpůsobit. Svět se dramaticky změnil a mění se stále rychleji. Jak moc se v mezidobí změnily školy? Hrály by si Vaše děti s dřevěným koníkem?

A) Co se okolo nás vlastně děje

 • Uvidíte, jak se bezprecedentní přístup k informacím projevuje ve změně priorit vzdělávání.
 • Zjistíte, jaké změny v posledních letech nastaly, co se chystá a jaká je jejich dynamika.
 • Ujasníte si, jaké nové nároky na Vás a Vaše děti bude mít stále větší rozšiřování umělé inteligence a zrychlující technologický pokrok.
 • Zjistíte, co všechno lze očekávat od budoucího trhu práce. Místa, kde se budou Vaše děti muset prosazovat.
 • Poznáte nové možnosti, které nám technologie v oblasti vzdělávání nabízejí.

B) Motivace ve vzdělávání

 • Pochopíte, jak motivace funguje a jak tyto znalosti využít ve vzdělávání.
 • Vyjasníte si, v čem a jak moc je přístup typu “také jsem si tím prošel a přežil jsem to“, tak škodlivý.
 • Uvidíte, co můžete nyní dělat, abyste v 9. třídě nevozili do školy ztělesnění nudy a vzdoru.
 • Zjistíte, jakým způsobem děti učit, aby nevyhořely, ale vzdělávání dokázaly používat a užívat si ho po celý život.

12:00 – 12:30  oběd formou donášky (v ceně)

12:30 – 13:30 

3) Znalosti – dovednosti – postoje

Všechny tyto složky jsou pro vzdělávání zásadní. Chybí-li některá z nich, rozvíjení ostatních je jen velmi málo účinné. Podíváme se kdy a jakým způsobem jejich rozvoj nejlépe podporovat.

A) Znalosti

 • Uvidíte, že je možné znalosti předávat tak, aby děti neopouštěly hned po napsání testu.
 • Pochopíte, proč děti většinu látky opět zapomenou a co dělat, aby se to nedělo.
 • Ujasníte si proč si nestačí všechno jednoduše vygooglit a kdy je Google naopak opravdový přítel.

B) Dovednosti

 • Ujasníte si, proč jsou dovednosti tak důležité a proč je důležité rozvíjet je cíleně.
 • Pochopíte, jak dovednosti efektivně předávat.
 • Společně si projdeme deset nejdůležitějších dovedností a návyků budoucnosti, u všech si vysvětlíme v čem jsou klíčové a jak je průběžně rozvíjet.

C) Postoje

 • Uvidíte, proč má prostředí na vzdělávání tak zásadní dopad.
 • Podíváme se, co všechno mohou rodiče udělat, aby rozvoj svého dítěte podpořili nebo alespoň zmírňovali negativní působení nevhodného prostředí.
 • Zjistíte, jak snadno a okamžitě poznat prostředí, které bude Vaše dítě rozvíjet a které ho bude naopak od jakékoliv aktivity odrazovat.

13:30 – 14:00  

4) Strategie vzdělávání pro měnící se svět

Co by měly Vaše děti umět, aby se v budoucím světě neztratily? Předpoklady uplatnění se neustále mění. Nejdříve stačila maturita. Pak stačilo absolvovat libovolnou VŠ, následně se přidal cizí jazyk, v posledních dvou desítkách let přibyly zejména měkké dovednosti a nyní ještě ideálně specifické znalosti, resp. alespoň kombinace více odborností. Tuší někdo, co bude třeba umět za 20 let? Půjde to vůbec vše zvládnout?

 • Ujasníme si, do čeho je dobré investovat čas, i když nikdo nemůže tušit, co nás za 10 let vlastně čeká.
 • Pochopíme souvislosti mezi klíčovými faktory, které rozhodují o úspěchu v životě (na trhu práce).
 • Detailněji se budeme věnovat Autokoncepci a Autonomii ve vzdělávání, tedy schopnosti určit si, co se potřebuji naučit, a schopnosti najít i nejvhodnější způsob, jak toho dosáhnout.

14:00 – 16:00 

5) Hledání optimálního řešení Vaší konkrétní situace. 

Co konkrétně uděláte hned po kurzu, co následující den/týden/měsíc a co budete dělat pravidelně?

Ujasníme si, co přesně chcete dosáhnout. Co/kdo Vám v tom možná brání, co/kdo Vám v tom může naopak pomoci.  Ujasníte si, jaké reálné možnosti máte, jaké konkrétní kroky můžete udělat a jaký výsledek můžete očekávat.  Vytvoříte si konkrétní plán, který Vám pomůže Váš cíl skutečně dosáhnout.

Přehled

Délka kurzu:
1 6:00 hodiny

Počet účastníků:
max. 8

Vstupní úroveň

Základní
Střední
Pokročilá
Expertní

Nejste si jistí? Vyzkoušejte rychlotest (níže).

Cena

Jednotlivci: 1.490,- Kč
Dvojice: 2.690,- Kč

Místo

ScioHouse
Na Santince 5
Praha-Dejvice

Data a časy konání

Sobota  22. září 2018 od 10:00 do 16:00

Lektor

Komu je kurz určen?

 • Všem rodičům, kteří si chtějí ujasnit východiska klasického modelu vzdělávání a srovnat si ho se stále rostoucí nabídkou alternativního vzdělávání.
 • Všem rodičům, kteří si uvědomují, že mění-li se svět, ve kterém žijeme, měl by se měnit i systém vzdělávání.
 • Všem rodičům, nechtějí nechávat vzdělávání svých dětí na náhodě a chtějí vědět, jaké možnosti dnešní doba nabízí.
 • Všem rodičům, kteří chtějí vědět, jaké dovednosti a návyky by měli ve svých dětech podporovat.

Co Vám kurz přinese?

 • Uděláte si jasno, zda se vzdělávání svých dětí věnovat nebo zda je opravdu stačí ráno poslat do nejbliší školy. A co za svoji snahu dostanete.
 • Budete schopni rozpoznat, zda je prostředí, v němž se Vaše dítě vzdělává spíše motivační nebo spíše ubíjející.
 • Získáte přehled o možnostech, které nové technologie ve vzdělávání přinášejí.
 • Získáte přehled o klíčových dovednostech, které budou v budoucnu třeba.
 • Uvidíte, že rodič může svému dítěti podmínky dramaticky zlepšit i když nemá peníze na soukromou školu a nemůže ho denně vozit 30 km tam a zpět.

RYCHLOTEST VSTUPNÍ ÚROVNĚ. 60 SEKUND A VÍTE.

Vyberte odpovědi, které nejlépe vystihují Vaše znalosti

1. Znáte tyto pojmy: HEJNÉHO MATEMATIKA,  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM,  FRONTÁLNÍ VÝUKA, KONSTRUKTIVISMUS, BLOOMOVA TAXONOMIE, AUTONOMIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, UMĚLÁ INTELIGENCE?

A:  Žádný z nich neznám;  B: Některé znám;  C: Znám všechny a většinu dokážu vysvětlit

2. Znáte tyto osobnosti: KOMENSKÝ, HEJNÝ, DEWEY, VYGOTSKY, PIAGET, MONTESORRI, GRAY, STEINER?

A:  Nikoho neznám;  B: Některé znám;  C: Znám všechny a vím, čím se zabývali (zabývají)

3. Co je při vzdělávání důležitější: talent nebo kvalita výuky? 

A:  Talent je zásadní. Na ostatním moc nezáleží; B: Vím, že záleží na obou, nevím ale v jaké míře;  C: Vím, ale nepovím. Školu jsem vybíral 2 roky.

VYHODNOCENÍ

Máte alespoň 2 Áčka? Jajaj. Budeme se snažit, ale i tak se občas ztratíte a asi Vám i utečeme.

Máte alespoň 2 Béčka? Trefa. Tohle je právě pro Vás!

Máte alespoň 2 Céčka?  Blahopřejeme.  Rádi si opakujete a máte trpělivost čekat na ostatní?

Další informace

Počet účastníků

jednotlivec, dvojice, skupina

Datum

Dejvice: 12. května, Dejvice: 22. září, Dejvice: 28. března, vlastní termín