HISTORIE. SOUVISLOSTI. 20. STOLETÍ.

HISTORIE. SOUVISLOSTI. 20. STOLETÍ.

TRIUMFY A PONÍŽENÍ
9 lekcí (9x2:30 hod.);
Jednotlivá lekce: 490,-Kč
Balíčky 3/5 lekcí: 1.290/1.990,- Kč;

490 3.490 

Zrušit výběr
Počet:

Nevyhovuje (není vypsaný) termín?
Chcete kurz někomu doporučit?

HISTORIE. SOUVISLOSTI. 20. STOLETÍ.

20. století v souvislostech.

Zalepte si jednou provždy díry ve svém všeobecném přehledu.

OBSAH

Nikdo nemůže znát všechno. V tomto kurzu Vám pomůžeme udělat si pořádek v tom, co byste vědět určitě měli. Pomůžeme Vám vytvořit si z více či méně zřetelných pojmů  pevný a smysluplný systém.

Věnovat se budeme tomu nejpodstatnějšímu z 20. století. Od událostí vedoucích k 1. světové válce až po vstup prvních středoevropských zemí včetně Česka do Nato.

Velká válka, doposud nejstrašnější v historii, přepíše nejen hranice mnoha států. Změní k nepoznání i celou společnost. Poválečnou obnovu a optimismus ukončí hospodářská krize, která pomůže vydláždit cestu totalitním ideologiím. Ty se na chvíli zdají neporazitelné a hladové po novém rozložení moci. Svět se nevyhnutně opět žene k propasti.  Hrůzy a dopady 2. světové války překonají zatím všechno, co lidstvo do této doby zažilo. Technologický pokrok dosáhl bodu, kdy se mocnosti mohou navzájem zničit. Výsledkem je bipolární svět, kde se obě supervelmoci drží navzájem v šachu. Studená válka, souboj ideologií a ekonomických systémů vyústí v triumf liberální demokracie a svobodného trhu, modelu, který postupně všichni přebírají. Dějiny končí. Nebo to bylo jen zdání?

Poznejte dobu, která přinesla dramatické změny. Dobu, která od základů změnila celou společnost a položila základy světa, jak ho nyní známe. Ujasněte si, co bylo opravdu důležité, a pochopte souvislosti – i dnešní svět Vám bude dávat daleko větší smysl.

Data a časy konání

1. První světová válka
Středa 27. února od 18:00 do 20:30.  

2. Naděje a velký pád
Středa 6. března od 18:00 do 20:30. 

3. Svět nad propastí
Středa 13. března  od 18:00 do 20:30. 

4. Druhá světová válka
Středa 20. března od 18:00 do 20:30. 

5. Selhání lidství a hodnot 
Středa 27. března  od 18:00 do 20:30. 

6. Bipolární svět 
Středa 3. dubna  od 18:00 do 20:30.

7. Radost i kocovina 
Středa 10. dubna  od 18:00 do 20:30. 

8. Integrace a dezintegrace
Středa 17. dubna  od 18:00 do 20:30.

9. Konec bipolárního světa 
Středa 24. dubna od 18:00 do 20:30.

Místo

Scio
Pobřežní 34
Praha-Karlín

PODROBNÝ OBSAH

Události, osobnosti, díla, vynálezy a myšlenky jsme vybírali velmi pečlivě. Vybrali jsme ty, které nejlépe splňují tato kritéria:

  • ovlivnily celou nebo významnou část světa nebo alespoň Evropy
  • zasáhly více oblastí (např. od politiky až po umění)
  • přinesly hluboké a trvalé změny
  • dobře vystihují podstatu některého klíčového aspektu doby

Jednotlivé lekce jsou navrženy tak, aby nic podstatného nechybělo a nic se zbytečně neopakovalo.  I když si vyberete jen některé, stále byste si měli odnést ucelený obrázek.  Nejbarevnějšího obrazu ale samozřejmě dosáhnete, pokud se rozhodnete absolvovat všechny lekce.

1. První světová válka

Střed nacionalismu a imperialismu.

Lektor: Lukáš Šlehofer

Industrializace a masová výroba dramaticky mění svět a nese s sebou obrovskou vlnu optimismu. Jenže velká válka ukáže, že lidstvo už umí i masově zabíjet.

2. Naděje a velký pád

Kapitalismus na kolenou.

Lektorka: Jarmila Čechová

Svět se těžce vyrovnává s traumatem 1. světové války a s rozpadem dosavadních pořádků. Formují se nové státy, mění se rodina i celá společnost a do toho přichází největší ekonomická krize moderní doby.

3. Svět nad propastí 

Ústup demokracie a posilování totalitních států.

Lektor: Lukáš Šlehofer

Krize otevřela cestu populismu, koncept liberální demokracie postupně ztrácí. Válka ideologií propuká naplno. Nedůvěra v kapitalismus vede k hledání dalších alternativ.

4. Druhá světová válka

Od Mnichova k Nagasaki.

Lektor: Lukáš Šlehofer

Nejhrůznější a nejglobálnější konflikt v historii lidstva. Pod pláštíkem nadřazenosti některých národů páchá Evropa sebevraždu a svět se přidává. Masové zabíjení se už netýká jen vojáků na frontě, vše je podřízeno totálnímu konfliktu. Průmysl se soustředí téměř výhradně na válku, Spojené státy vyvinou jadernou zbraň. Staré pořádky definitivně končí v troskách.

 5. Selhání lidství a hodnot

Genocidy, holocaust a dekolonizace.

Lektor: Jarmila Čechová a Albín Sybera

Najít a potrestat obětního beránka byla staletími osvědčená strategie. Možnosti, které přinesla industrializace, daly pojmu genocida nový rozměr. Národ Schillera organizuje vybíjení celých národů a etnik. Jak vůbec mohlo dojít k tak neuvěřitelným událostem jako byl holocaust, arménská genocida či vláda Rudých Khmérů. Co těmto událostem předcházelo? Jak na ně lidstvo reagovalo? Mocnosti vyčerpané válkou a morální kocovinou se postupně stahují ze svých kolonií. Dekolonizací mizí jeden ze symbolů staletí trvající nadvlády Evropy nad světem.

6. Bipolární svět

Souboj dvou ideologií a ekonomických systémů.

Lektor: Lukáš Šlehofer

Soupeření ideologií pokračuje. V Evropě vzniká železná opona, která na půl století rozdělí národy na svobodné a nesvobodné. I lokální konflikty se stanou bojištěm globálních mocností. Korea. Indočína. Vietnam. Afghánistán.

7. Radost i kocovina

Poválečný rozkvět ve stínu souboje supervelmocí.

Lektorka: Jarmila Čechová

S ní i baby boom a období, kdy všechny sociální skupiny rostoucí životní úroveň skutečně pociťují. K tomu se přidá sexuální revoluce a drogy. Svět stále více začíná patřit mladým, kteří už nechápou, proč by se měli navzájem zabíjet.

8.  Integrace a desintegrace

Nenávist nefunguje.

Lektor: Michal Kaderka

Nejlépe spojuje strach z protivníka. Trauma z utrpení 2. světové války a strach ze sovětského impéria podporují postupnou integraci západní Evropy, která nemá svojí hloubkou a principem dobrovolnosti historickou oporu. Vytváří se východní blok, který postupně ztrácí dech. Vzniká Izrael, jehož boj o přežití s výčitkami vlastního selhání sleduje celá euroatlantická civilizace.

9. Konec bipolárního světa

Konec dějin nebo střet civilizací?

Lektoři: Jarmila Čechová a Lukáš Šlehofer

Ekonomický i morální kolaps Sovětského svazu přinesl mnoha národům vytouženou svobodu. Svět kontroluje jediná supervelmoc. Dějiny však nekončí. V jejím stínu už se formuje nové mezinárodní uspořádání. Předzvěst multipolárního světa, ve kterém žijeme nyní.

Přehled

Délka kurzu:
Celkem: 9 lekcí

Délka každé lekce: 2:30 hodiny

Počet účastníků:
max. 20

 Cena Jednotlivec Dvojice
     
  Jednotlivá lekce 490,-  
     
  Balíček 3 lekcí 1.290,- 1.990,-
     
  Balíček 5 lekcí 1.990,- 3.490,-
     

Lektoři: Jarmila Čechová, Lukáš Šlehofer, Michal Kaderka, Albín Sybera, Filip Dobrovolný

Komu je kurz určen?

 • Všem, kteří chtějí přemýšlet a aktivně se zapojit.
 • Všem, kteří se zajímají o svět kolem sebe a mají pocit, že jejich znalosti jsou příliš roztříštěné a nedokáží je vždy správně zařadit a vzájemně propojit.
 • Všem, kteří vědí, že znalosti zasazené do kontextu se jednoduše pamatují.
 • Všem, kteří chtějí udělat ve svých všeobecných znalostech skutečný a dlouhodobý pokrok.
 • Všem, kteří si chtějí vytvořit pevnou strukturu, do které si budou moci další znalosti ukládat jednodušeji a v souvislostech.

Co Vám kurz přinese?

 • Do kontextu si zasadíte více než 200 nejdůležitějších myšlenek, událostí, osobností, děl a vynálezů, bez kterých by 20. století vypadalo úplně jinak.
 • Pracovní listy, přehledy a mapy – všechno hezky pohromadě, abyste se k nim mohli kdykoli vrátit.
 • Užijete si pobyt v nejpřátelštější vzdělávací bublině v Praze.

Další informace

Počet účastníků

jednotlivec, dvojice, skupina

Datum

Dejvice: 9.-23. října, vlastní termín, rezervace

Lekce & balíčky

jednotlivá lekce, balíček 5 lekcí, balíček 3 lekcí, rezervace, 1. První světová válka, 2. Naděje a velký pád, 3. Svět nad propastí, 4. Druhá světová válka, 5. Selhání lidství a hodnot, 6. Bipolární svět, 7. Radost i kocovina, 8. Integrace a dezintegrace, 9. Konec bipolárního světa