STATISTIKA A PRAVDĚPODOBNOST. PĚTITÝDENNÍ.

STATISTIKA A PRAVDĚPODOBNOST. PĚTITÝDENNÍ.

VYSTIHNOUT PODSTATU. JASNĚ A SROZUMITELNĚ.
5 lekcí (5x2:30 hod.); Student: 3.645,- Kč; Jednotlivec: 4.490,- Kč; Dvojice: 7.290,- Kč

3.645 7.290 

Zrušit výběr
Počet:

Nevyhovuje (není vypsaný) termín?
Chcete kurz někomu doporučit?

STATISTIKA A PRAVDĚPODOBNOST. PĚTITÝDENNÍ.

OBSAH

Pomůžeme Vám pochopit principy statistiky. I Vy ji budete schopni  skutečně používat. 

Statistika je unikátní nástroj k poznávání světa a vyprávění příběhů. Možná jste se ve škole naučili, jak vypočítat průměr, medián, rozptyl, či dokonce p-hodnotu, ale víte také, co tyto hodnoty znamenají? Kdy je použít a kdy naopak ne? Statistika není jen soubor vzorečků pro práci s daty, ale silný nástroj k hledání objektivních skutečností i silný nástroj k manipulaci s fakty. Mají muži vyšší IQ než ženy? Dochází ke globálnímu oteplování? Je ibalgin lepší než placebo? K podobným otázkám má statistika co říci. A my Vás to naučíme.

PODROBNÝ OBSAH

V tomto kurzu se společně podíváme na klíčové principy celého statistického procesu od formulace otázky, přes návrh výzkumu, analýzu dat až po interpretaci a vizualizaci výsledků. Ukážeme si také řadu manipulativních technik, ne proto, abyste se stali schopnými manipulátory, ale abyste uměli manipulaci odhalit.

Na konci nebudete umět z paměti desítky statistických vzorečků, ale budete rozumět klíčovým statistickým principům, budete schopni navrhnout a provést studii a pokud to bude nutné, budete vědět, kde najít užitečné statistické vzorce.

Za 5 týdnů Vás nenaučíme kompletní statistiku. Můžeme Vám ale ukázat, jak ke statistice přistupovat a jak s ní pracovat.

Lekce 1.  Klíčové kroky statistického šetření

 • Na co nesmíme zapomenout?
 • Formulace otázky
 • Návrh výzkumu a sběr dat
 • Analýza dat
 • Interpretace výsledků
 • Limity studie

Lekce 2.  Význam statistických nástrojů – Jak hledat odpovědi na statistické otázky?

 • Průměr vs. medián, kdy který použít a kdy nepoužít ani jeden?
 • Histogram – užitečný nástroj pro první seznámení s daty
 • Normální rozdělení – proč je okolo Gaussovy křivky takový rozruch?
 • Rozptyl, rozsah, VaR – měření rizika a nejistoty
 • Korelace a kauzalita – Jak zkoumat souvislosti?
 • Statistická významnost – Kolika a jakých lidí se musíme zeptat při předvolebním průzkumu?

Lekce 3. Vizualizace dat a Manipulační techniky

Vizualizace dat

 • Kdy který graf použít?
 • Zásady kvalitní vizualizace

Manipulační techniky a paradoxy

 • Jak nenaletět a rozpoznat manipulaci?
 • Manipulativní grafy
 • Jak se stát jasnovidcem (zákon velkých čísel)?
 • Jak z horšího léku udělat lepší (průměr průměrů)?
 • Jak prokázat fungování talismanu (regrese k průměru)?
 • Překvapivě (ne)spolehlivé lékařské testy.
 • Na každého něco najdeme (Data dredging).
 • Kdy aritmetický průměr nefunguje?

Lekce 4. Práce s reálnými daty ze života a jejich interpretace

Na reálných datech uvidíme, že ke správné interpretaci musíme rozumět nejen statistice, ale také oboru, ve kterém se pohybujeme.

Lekce 5. Big data vs. statistika a závěrečné shrnutí

Data a časy konání

Středy 13., 20. a 27. listopadu  a 4. a 11. prosince 2019 vždy od 18:00 do 20:30 (Dejvice).

Přehled

Délka kurzu:
2:30 hodiny

Počet účastníků:
max. 8

Cena

Studenti: 3.645,- Kč
Jednotlivci: 4.490,- Kč
Dvojice: 7.290,- Kč

Místo

ScioHouse
Nám. Na Santince 5
Praha-Dejvice

Vstupní úroveň

Základní
Střední
Pokročilá
Expertní

Nejste si jistí? Vyzkoušejte rychlotest (níže).

Lektor

Komu je kurz určen?

 • Všem, kteří se chtějí pochopit základní koncepty statistiky a zorientovat se v nejdůležitějších pojmech a postupech.
 • Všem, kteří si chtějí nejdříve vyzkoušet, zda se chtějí statistice více věnovat.
 • Všem, kteří chtějí vědět, o co přišli, když se se statistikou nepotkali.
 • Těm, kteří si chtějí teorii vyzkoušet na skutečných příkladech.

Co Vám kurz přinese?

 • Zorientujete se v základních statistických pojmech a budete schopni posuzovat vše v odpovídajícím kontextu.
 • Na konkrétních příkladech si vyzkoušíte, jak statistiku využít v reálném životě.
 • Získáte rámec, ve kterém nové poznatky neprotečou jen krátkodobou pamětí. Statistika Vám bude dávat smysl.

RYCHLOTEST VSTUPNÍ ÚROVNĚ. 60 SEKUND A VÍTE.

Vyberte odpovědi, které nejlépe vystihují Vaše znalosti

1. Umíte spočítat průměr čísel 3, 6, 15?

A: Zkusit to můžu, ale za nic neručím. B: Nejpíš jo, vychází mi to 8. C: Jaký průměr (všichni přece víme, že jich existuje celá řada).

2. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu kostkou padne šestka?

A: Nevím, ale, když ji potřebuji, tak nikdy nepadne. B: 1/6 neboli 1:6. C: Na spravedlivé n-stěnné kostce očíslované 1,…,n a při dostatečně náhodném hodu je to 0 pro n<6 a 1/n pro n≥6.

3. Co je to Gaussova křivka?

A: Onemocnění páteře
B:
C:
VYHODNOCENÍ

Máte alespoň 2 Áčka? Jajaj. Budeme se snažit, ale i tak se občas ztratíte a asi Vám i utečeme.

Máte alespoň 2 Béčka? Trefa. Tohle je právě pro Vás!

Máte alespoň 2 Céčka?  Blahopřejeme.  Rádi si opakujete a máte trpělivost čekat na ostatní?

CO ŘÍKAJÍ ÚČASTNÍCI?

Další informace

Počet účastníků

jednotlivec, jednotlivec (student), dvojice, skupina

Datum

5x St 13. list. – 11. pros. (vždy 18:00, Dejvice), vlastní termín, rezervace