STATISTIKA A PRAVDĚPODOBNOST. PĚTITÝDENNÍ.

STATISTIKA A PRAVDĚPODOBNOST. PĚTITÝDENNÍ.

VYSTIHNOUT PODSTATU. JASNĚ A SROZUMITELNĚ.
5 lekcí (5x2:30 hod.); Student: 3.645,- Kč; Jednotlivec: 4.490,- Kč; Dvojice: 7.290,- Kč

3.290 3.900 

Zrušit výběr
Počet:

Nevyhovuje (není vypsaný) termín?
Chcete kurz někomu doporučit?

STATISTIKA A PRAVDĚPODOBNOST. PĚTITÝDENNÍ.

OBSAH

Pomůžeme Vám pochopit principy statistiky. I Vy ji budete schopni  skutečně používat. 

Statistika je unikátní nástroj k poznávání světa a vyprávění příběhů. Možná jste se ve škole naučili, jak vypočítat průměr, medián, rozptyl, či dokonce p-hodnotu, ale víte také, co tyto hodnoty znamenají? Kdy je použít a kdy naopak ne? Statistika není jen soubor vzorečků pro práci s daty, ale silný nástroj k hledání objektivních skutečností i silný nástroj k manipulaci s fakty. Mají muži vyšší IQ než ženy? Dochází ke globálnímu oteplování? Je ibalgin lepší než placebo? K podobným otázkám má statistika co říci. A my Vás to naučíme.

PODROBNÝ OBSAH

V tomto kurzu se společně podíváme na klíčové principy celého statistického procesu od formulace otázky, přes návrh výzkumu, analýzu dat až po interpretaci a vizualizaci výsledků. Ukážeme si také řadu manipulativních technik, ne proto, abyste se stali schopnými manipulátory, ale abyste uměli manipulaci odhalit.

Na konci nebudete umět z paměti desítky statistických vzorečků, ale budete rozumět klíčovým statistickým principům, budete schopni navrhnout a provést studii a pokud to bude nutné, budete vědět, kde najít užitečné statistické vzorce.

Za 5 týdnů Vás nenaučíme kompletní statistiku. Můžeme Vám ale ukázat, jak ke statistice přistupovat a jak s ní pracovat.

Lekce 1.  Klíčové kroky statistického šetření

 • Na co nesmíme zapomenout?
 • Formulace otázky
 • Návrh výzkumu a sběr dat
 • Analýza dat
 • Interpretace výsledků
 • Limity studie

Lekce 2.  Význam statistických nástrojů – Jak hledat odpovědi na statistické otázky?

 • Průměr vs. medián, kdy který použít a kdy nepoužít ani jeden?
 • Histogram – užitečný nástroj pro první seznámení s daty
 • Normální rozdělení – proč je okolo Gaussovy křivky takový rozruch?
 • Rozptyl, rozsah, VaR – měření rizika a nejistoty
 • Korelace a kauzalita – Jak zkoumat souvislosti?
 • Statistická významnost – Kolika a jakých lidí se musíme zeptat při předvolebním průzkumu?

Lekce 3. Vizualizace dat a Manipulační techniky

Vizualizace dat

 • Kdy který graf použít?
 • Zásady kvalitní vizualizace

Manipulační techniky a paradoxy

 • Jak nenaletět a rozpoznat manipulaci?
 • Manipulativní grafy
 • Jak se stát jasnovidcem (zákon velkých čísel)?
 • Jak z horšího léku udělat lepší (průměr průměrů)?
 • Jak prokázat fungování talismanu (regrese k průměru)?
 • Překvapivě (ne)spolehlivé lékařské testy.
 • Na každého něco najdeme (Data dredging).
 • Kdy aritmetický průměr nefunguje?

Lekce 4. Práce s reálnými daty ze života a jejich interpretace

Na reálných datech uvidíme, že ke správné interpretaci musíme rozumět nejen statistice, ale také oboru, ve kterém se pohybujeme.

Lekce 5. Big data vs. statistika a závěrečné shrnutí

Přehled

Délka kurzu:
2:30 hodiny

Počet účastníků:
max. 8

Vstupní úroveň

Základní
Střední
Pokročilá
Expertní

Nejste si jistí? Vyzkoušejte rychlotest (níže).

Cena

Studenti: 3.645,- Kč
Jednotlivci: 4.490,- Kč
Dvojice: 7.290,- Kč

Místo

ScioHouse
Nám. Na Santince 5
Praha-Dejvice

Data a časy konání

Nyní není vypsaný žádný termín.
Dejte nám vědět, že máte zájem
(tlačítko ”JINÝ TERMÍN”).

Nebo si kurz rovnou rezervujte za výhodnější cenu (“rezervace”). Děkujeme!

Lektor

Komu je kurz určen?

 • Všem, kteří se chtějí pochopit základní koncepty statistiky a zorientovat se v nejdůležitějších pojmech a postupech.
 • Všem, kteří si chtějí nejdříve vyzkoušet, zda se chtějí statistice více věnovat.
 • Všem, kteří chtějí vědět, o co přišli, když se se statistikou nepotkali.
 • Těm, kteří si chtějí teorii vyzkoušet na skutečných příkladech.

Co Vám kurz přinese?

 • Zorientujete se v základních statistických pojmech a budete schopni posuzovat vše v odpovídajícím kontextu.
 • Na konkrétních příkladech si vyzkoušíte, jak statistiku využít v reálném životě.
 • Získáte rámec, ve kterém nové poznatky neprotečou jen krátkodobou pamětí. Statistika Vám bude dávat smysl.

RYCHLOTEST VSTUPNÍ ÚROVNĚ. 60 SEKUND A VÍTE.

Vyberte odpovědi, které nejlépe vystihují Vaše znalosti

1. Umíte spočítat průměr čísel 3, 6, 15?

A: Zkusit to můžu, ale za nic neručím. B: Nejpíš jo, vychází mi to 8. C: Jaký průměr (všichni přece víme, že jich existuje celá řada).

2. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu kostkou padne šestka?

A: Nevím, ale, když ji potřebuji, tak nikdy nepadne. B: 1/6 neboli 1:6. C: Na spravedlivé n-stěnné kostce očíslované 1,…,n a při dostatečně náhodném hodu je to 0 pro n<6 a 1/n pro n≥6.

3. Co je to Gaussova křivka?

A: Onemocnění páteře
B:
C:
VYHODNOCENÍ

Máte alespoň 2 Áčka? Jajaj. Budeme se snažit, ale i tak se občas ztratíte a asi Vám i utečeme.

Máte alespoň 2 Béčka? Trefa. Tohle je právě pro Vás!

Máte alespoň 2 Céčka?  Blahopřejeme.  Rádi si opakujete a máte trpělivost čekat na ostatní?

CO ŘÍKAJÍ ÚČASTNÍCI?

Další informace

Počet účastníků

jednotlivec, jednotlivec (student), dvojice, skupina

Datum

Dejvice: od 28. února do 28. března, vlastní termín, rezervace