MATEMATIKA. PĚTITÝDENNÍ.

POCHOPIT A POUŽÍVAT

3.645 7.290 

Zrušit výběr
Počet:

Nevyhovuje (není vypsaný) termín?
Chcete kurz někomu doporučit?

MATEMATIKA. PĚTITÝDENNÍ.

OBSAH

Pomůžeme Vám matematiku pochopit a používat. 

Matematice v životě věnujeme spoustu času, mnozí z ní dokonce maturují. Přesto se jí mnozí vyhýbají, kdykoliv je to jen možné. Ukážeme Vám v čem je matematika jedinečná a čím vším dokáže být užitečná. Představíme Vám matematiku jako skvělý nástroj pro rozvoj kritického myšlení, logiky a přemýšlení v souvislostech. Nebudeme Vás učit nazpaměť vzorečky ani drilovat postupy. Naučíme Vás chápat podstatu oboru, jeho pravidla a principy.

PODROBNÝ OBSAH

HLAVNÍ IDEJE KURZU:

AXIOMATICKÁ VÝSTAVBA (AXIOMY, DEFINICE, VĚTY A DŮKAZY)
Na konkrétních příkladech ukážeme základní postuláty matematiky – definice -> věta -> důkaz, díky kterému se můžeme na matematické poznatky 100% spolehnout.

MATEMATICKÝ JAZYK A ABSTRAKCE – ROVNICE A FUNKCE
Ukážeme, jak zápisy výrazů, označení neznámé a další symboly nejen usnadňují
práci, ale otevírají cestu k novým objevům a konceptům.

APLIKOVATELNOST MATEMATIKY
Na několika příkladech si ukážeme využití matematiky kolem nás.

KRÁTKÉ VÝLETY DO HISTORIE MATEMATIKY
Podíváme se na historické milníky, které znamenaly zásadní pokrok nejen pro matematiku, ale často i pro lidstvo.

1. Úvod
A. Základní pojmy v souvislostech. Co matematik myslí, když říká…
B. Různé podoby čísla 4/3
C. Logická výstavba matematiky – vzorce pro výpočet obsahu útvarů, na které je
spolehnutí
D. Matematický popis reálného světa – stříhání Möbiovy pásky

2. Od aritmetiky ke geometrii
A. První výlet do historie matematiky
• Jak aritmetika v Babylonské říši a v Egyptě umožnila vznik byrokracie
• Starořecké inženýrství postavené na geometrických znalostech.
B. Definice krychle – na tomto jednoduchém příkladu si ukážeme úskalí, na které lze při definování nových pojmů narazit a také, proč jsou definice tak důležité.
C. Aplikace geometrie
• Starořecká architektura – vodovodní tunel na ostrově Samos
• Dnešní architektura – plochy stavební praxe
D. Druhý výlet do historie
• Proč Arabové odmítli geometrii a zavedli algebru?
E. Síla a užitečnost symbolického jazyka

3. Symbolický Jazyk matematiky – souřadnice, rovnice, funkce
A. Třetí výlet do historie
• Zásadní pokrok v kartografii, navigaci a orientaci na bojišti díky analytické
geometrii.
B. Vytváření a skládání funkcí
C. Graf funkce
D. Předvídání pomocí funkcí

4. Geniální nápad Issaca Newtona a jeho střet s chaotickým chováním světa
A. Čtvrtý výlet do historie
• Středověké snahy o uchopení nekonečna
• Proč Newtonovy ideje znamenaly začátek moderní vědy?
B. Derivace a integrál ve známém kontextu
• Zrychlení – rychlost – dráha, plnění nádob různých tvarů
C. Aplikace
• Vyčištění zpěvu – pomocí Fourierovy transformace se zaznamenaný zpěv “zaokrouhlí” na nejbližší čistý tón
D. Chyby, ke kterým došlo kvůli práci bez přesných definic.
E. Chaotický svět

5. Dnešní matematika a její limity
A. Poslední výlet do historie
• Snaha o axiomatizace celé matematiky a její selhání
• Logické paradoxy
• Zlatý věk matematiky
B. Přehled dnešní matematiky a její hranice
C. Fraktály
D. Aplikace
• Statistika – může Vám pomoci vyhrát volby?
• Samoopravné kódy – jakto, že poškrábané DVD stále perfektně hraje?
• Neuvěřitelné triky, které dokáží moderní šifry (např. bitcoin)
• Strojové učení – rozpoznání autorství, odhadnutí zájmů člověka, Shakesparovo ztracené dílo
• Teorie uzlů – rychlejší a pevnější vázání tkaniček

Přehled

Délka kurzu:
2:30 hodiny

Počet účastníků:
max. 8

Vstupní úroveň

Základní
Střední
Pokročilá
Expertní

Nejste si jistí? Vyzkoušejte rychlotest (níže).

Cena

jednotlivci: 4.490,- Kč
jednotlivci (studenti): 3.645,-
dvojice: 7.290,- Kč
skupina: 26.490,- Kč

Místo

ScioHouse
Nám. Na Santince 5
Praha-Dejvice

Data a časy konání

úterky 27. února, 6., 13., 20. a 27. března 2018

Lektor

Komu je kurz určen?

  • Všem, kteří si chtějí spojit doposud roztříštěně pojmy a dát jim nový smysl v kontextu základních matematických principů.
  • Všem, kteří chtějí pochopit podstatu využívání matematického aparátu ve svém oboru a nechtějí jen používat naučené postupy, jejichž podstata jim uniká.
  • Všem, kteří chtějí získat dostatečnou sebedůvěru na to, aby mohli samostatně studovat další témata, která ve své praxi potřebují a jejichž absence je doposud profesně omezovala.

Co Vám kurz přinese?

  • Zorientujete se v základních matematických pojmech a budete chápat souvislosti.
  • Na konkrétních příkladech si vyzkoušíte, jak matematikuk využít v reálném životě.
  • Získáte rámec, ve kterém nové poznatky a techniky neprotečou jen krátkodobou pamětí. Matematika Vám bude dávat smysl.

RYCHLOTEST VSTUPNÍ ÚROVNĚ. 60 SEKUND A VÍTE.

Vyberte odpovědi, které nejlépe vystihují Vaše znalosti

1. Lichoběžník je: 

A: Malý savec, který při běhu vždy udělá lichý počet kroků. B: Rovinný útvar.
C: Čtyřúhelník, který má jednu dvojici rovnoběžných stran. Také znám vzoreček, pro výpočet jeho obsahu.

2. Když se řekne Pythagorova věta, tak

A: Vím, že o tom nic nevím. B: Vím, že jsem to někdy slyšel a tuším, že se týká trojúhelníků. C: Hned se mi vybaví alespoň dva její důkazy.

3. Co je víc 3/4 nebo 4/3?
A: Klingonsky neumím. B: 4/3. C: Nezdržujte mě s takovou banalitou.
VYHODNOCENÍ

Máte alespoň 2 Áčka? Jajaj. Budeme se snažit, ale i tak se občas ztratíte a asi Vám i utečeme.

Máte alespoň 2 Béčka? Trefa. Tohle je právě pro Vás!

Máte alespoň 2 Céčka?  Blahopřejeme.  Rádi si opakujete a máte trpělivost čekat na ostatní?

Další informace

Počet účastníků

jednotlivec, jednotlivec (student), dvojice, skupina

Datum

Dejvice: 27. února – 27. března, vlastní termín