MATEMATIKA. PĚTITÝDENNÍ.

MATEMATIKA. PĚTITÝDENNÍ.

POCHOPIT A POUŽÍVAT
5 lekcí (5x2:30 hod.); Student: 3.645,- Kč; Jednotlivec: 4.490,- Kč; Dvojice: 7.290,- Kč

3.645 7.290 

Zrušit výběr
Počet:

Nevyhovuje (není vypsaný) termín?
Chcete kurz někomu doporučit?

MATEMATIKA. PĚTITÝDENNÍ.

OBSAH

Pomůžeme Vám matematiku pochopit a používat. 

Matematice v životě věnujeme spoustu času, mnozí z ní dokonce maturují. Přesto se jí mnozí vyhýbají, kdykoliv je to jen možné. Ukážeme Vám v čem je matematika jedinečná a čím vším dokáže být užitečná. Představíme Vám matematiku jako skvělý nástroj pro rozvoj kritického myšlení, logiky a přemýšlení v souvislostech. Nebudeme Vás učit nazpaměť vzorečky ani drilovat postupy. Naučíme Vás chápat podstatu oboru, jeho pravidla a principy.

PODROBNÝ OBSAH

HLAVNÍ IDEJE KURZU:

AXIOMATICKÁ VÝSTAVBA (AXIOMY, DEFINICE, VĚTY A DŮKAZY)
Na konkrétních příkladech ukážeme základní postuláty matematiky – definice -> věta -> důkaz, díky kterému se můžeme na matematické poznatky 100% spolehnout.

MATEMATICKÝ JAZYK A ABSTRAKCE – ROVNICE A FUNKCE
Ukážeme, jak zápisy výrazů, označení neznámé a další symboly nejen usnadňují
práci, ale otevírají cestu k novým objevům a konceptům.

APLIKOVATELNOST MATEMATIKY
Na několika příkladech si ukážeme využití matematiky kolem nás.

KRÁTKÉ VÝLETY DO HISTORIE MATEMATIKY
Podíváme se na historické milníky, které znamenaly zásadní pokrok nejen pro matematiku, ale často i pro lidstvo.

1. Úvod
A. Základní pojmy v souvislostech. Co matematik myslí, když říká…
B. Různé podoby čísla 4/3
C. Logická výstavba matematiky – vzorce pro výpočet obsahu útvarů, na které je
spolehnutí
D. Matematický popis reálného světa – stříhání Möbiovy pásky

2. Od aritmetiky ke geometrii
A. První výlet do historie matematiky
• Jak aritmetika v Babylonské říši a v Egyptě umožnila vznik byrokracie
• Starořecké inženýrství postavené na geometrických znalostech.
B. Definice krychle – na tomto jednoduchém příkladu si ukážeme úskalí, na které lze při definování nových pojmů narazit a také, proč jsou definice tak důležité.
C. Aplikace geometrie
• Starořecká architektura – vodovodní tunel na ostrově Samos
• Dnešní architektura – plochy stavební praxe
D. Druhý výlet do historie
• Proč Arabové odmítli geometrii a zavedli algebru?
E. Síla a užitečnost symbolického jazyka

3. Symbolický Jazyk matematiky – souřadnice, rovnice, funkce
A. Třetí výlet do historie
• Zásadní pokrok v kartografii, navigaci a orientaci na bojišti díky analytické
geometrii.
B. Vytváření a skládání funkcí
C. Graf funkce
D. Předvídání pomocí funkcí

4. Geniální nápad Issaca Newtona a jeho střet s chaotickým chováním světa
A. Čtvrtý výlet do historie
• Středověké snahy o uchopení nekonečna
• Proč Newtonovy ideje znamenaly začátek moderní vědy?
B. Derivace a integrál ve známém kontextu
• Zrychlení – rychlost – dráha, plnění nádob různých tvarů
C. Aplikace
• Vyčištění zpěvu – pomocí Fourierovy transformace se zaznamenaný zpěv “zaokrouhlí” na nejbližší čistý tón
D. Chyby, ke kterým došlo kvůli práci bez přesných definic.
E. Chaotický svět

5. Dnešní matematika a její limity
A. Poslední výlet do historie
• Snaha o axiomatizace celé matematiky a její selhání
• Logické paradoxy
• Zlatý věk matematiky
B. Přehled dnešní matematiky a její hranice
C. Fraktály
D. Aplikace
• Statistika – může Vám pomoci vyhrát volby?
• Samoopravné kódy – jakto, že poškrábané DVD stále perfektně hraje?
• Neuvěřitelné triky, které dokáží moderní šifry (např. bitcoin)
• Strojové učení – rozpoznání autorství, odhadnutí zájmů člověka, Shakesparovo ztracené dílo
• Teorie uzlů – rychlejší a pevnější vázání tkaniček

Přehled

Délka kurzu:
2:30 hodiny

Počet účastníků:
max. 8

Vstupní úroveň

Základní
Střední
Pokročilá
Expertní

Nejste si jistí? Vyzkoušejte rychlotest (níže).

Cena

Student: 3.645,-
Jednotlivec: 4.490,- Kč
Dvojice: 7.290,- Kč

Místo

ScioHouse
Nám. Na Santince 5
Praha-Dejvice

Data a časy konání

Nyní není vypsaný žádný termín.
Dejte nám vědět, že máte zájem
(tlačítko ”JINÝ TERMÍN”).

Nebo si kurz rovnou rezervujte za výhodnější cenu (“rezervace”). Děkujeme!

Lektor

Komu je kurz určen?

  • Všem, kteří si chtějí spojit doposud roztříštěně pojmy a dát jim nový smysl v kontextu základních matematických principů.
  • Všem, kteří chtějí pochopit podstatu využívání matematického aparátu ve svém oboru a nechtějí jen používat naučené postupy, jejichž podstata jim uniká.
  • Všem, kteří chtějí získat dostatečnou sebedůvěru na to, aby mohli samostatně studovat další témata, která ve své praxi potřebují a jejichž absence je doposud profesně omezovala.

Co Vám kurz přinese?

  • Zorientujete se v základních matematických pojmech a budete chápat souvislosti.
  • Na konkrétních příkladech si vyzkoušíte, jak matematikuk využít v reálném životě.
  • Získáte rámec, ve kterém nové poznatky a techniky neprotečou jen krátkodobou pamětí. Matematika Vám bude dávat smysl.

RYCHLOTEST VSTUPNÍ ÚROVNĚ. 60 SEKUND A VÍTE.

Vyberte odpovědi, které nejlépe vystihují Vaše znalosti

1. Lichoběžník je: 

A: Malý savec, který při běhu vždy udělá lichý počet kroků. B: Rovinný útvar.
C: Čtyřúhelník, který má jednu dvojici rovnoběžných stran. Také znám vzoreček, pro výpočet jeho obsahu.

2. Když se řekne Pythagorova věta, tak

A: Vím, že o tom nic nevím. B: Vím, že jsem to někdy slyšel a tuším, že se týká trojúhelníků. C: Hned se mi vybaví alespoň dva její důkazy.

3. Co je víc 3/4 nebo 4/3?
A: Klingonsky neumím. B: 4/3. C: Nezdržujte mě s takovou banalitou.
VYHODNOCENÍ

Máte alespoň 2 Áčka? Jajaj. Budeme se snažit, ale i tak se občas ztratíte a asi Vám i utečeme.

Máte alespoň 2 Béčka? Trefa. Tohle je právě pro Vás!

Máte alespoň 2 Céčka?  Blahopřejeme.  Rádi si opakujete a máte trpělivost čekat na ostatní?

Další informace

Počet účastníků

jednotlivec, jednotlivec (student), dvojice, skupina

Datum

Dejvice: 26. února – 26. března, vlastní termín, rezervace