Klára Laurenčíková

Klára Laurenčíková je speciální pedagožka. Externě přednáší na Katedře speciální pedagogiky PedF UK. Působí v týmu poradců Ministryně práce a sociálních věcí, je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte a předsedkyní správní rady Asistence, o.p.s. Působila jako náměstkyně ministra školství, pracovala v Jedličkově ústavu a školách s  dětmi se zdravotním postižením a v Charitě ČR. Intenzivně se zajímá o kvalitu a otevřenost vzdělávacích systémů, je aktivní rovněž v oblasti transformace systému péče o ohrožené děti. Absolvovala studijní pobyty v Nizozemí, Skandinávii a ve Velké Británii. Je vdaná, má dvě děti.