SOUVISLOSTI. HISTORIE. NADĚJE.

SOUVISLOSTI. HISTORIE. NADĚJE.

LIDSTVO Z TÉ LEPŠÍ STRÁNKY
7 lekcí (7x1:30 hod.);
Jednotlivá lekce: 290,-Kč
Balíčky 3/7 lekcí: 690/990,- Kč;

290 1.290 

Zrušit výběr
Počet:

Nevyhovuje (není vypsaný) termín?
Chcete kurz někomu doporučit?

Katalogové číslo: s70003 Kategorie:

SOUVISLOSTI. HISTORIE. NADĚJE.

Baltský řetěz. 23. srpen 1989. 600 kilometrů a 2 miliony lidí, kteří svým odhodláním poslali bez jediného výstřelu do kolen jadernou velmoc. Jeden ze 100 příkladů, kdy bylo lidstvo na té správné straně historie.

Světlo na konci tunelu.

 7 večerů s historií, které vám dodají naději.

 

Přidejte se k nám. Společně si v živém webináři připomeneme to nejlepší, co lidé doposud vytvořili.

Pusťe si upoutávku a hned vám bude jasné, v jakém duchu se kurz ponese.

OBSAH

Věnovat se budeme stovce fenoménů napříč historií, i díky kterým posouvá lidstvo neustále své hranice.  Ve vědě, v umění, v technice, ve vzdělávání i organizaci svých vztahů.

7 témat,  7  pohledů na historii.

Získejte skutečně plastický obraz historie.  Více pohledů, lepší přehled.  To je historie v souvislostech, která se nezapomíná.

Je jedno, jak málo času máte.

Zvolte si počet lekcí, který zvládnete.
Využijte některý z balíčků.

Data a časy konání

1. Komunikace (od písma k internetu)
Úterý 19. ledna 2021 od 20:00 do 21:30

2. Spolupráce (využívání lidského potenciálu)
Úterý 26. ledna 2021 od 20:00 do 21:30

3. Respekt (od bezpráví k občanským právům)
Úterý 2. února 2021 od 20:00 do 21:30

4. Umění (magie umění a kulturní dědictví)
Úterý 9. února 2021 od 20:00 do 21:30

5. Demokracie (od despocie k demokracii)
Úterý 16. února 2021 od 20:00 do 21:30

6. Technika (kreativita a věda ve službách pokroku)
Úterý 23. února 2021 od 20:00 do 21:30

7. Vzdělanost (vzdělání jako cesta k proměně společnosti)
Úterý 2. března 2021 od 20:00 do 21:30

Místo

Kurz proběhne jako webinář.

PODROBNÝ OBSAH

Jednotlivé lekce jsou navrženy tak, aby nic podstatného nechybělo a nic se zbytečně neopakovalo.  I když si vyberete jen některé, stále byste si měli odnést ucelený obrázek.  Nejbarevnějšího obrazu ale samozřejmě dosáhnete, pokud se rozhodnete absolvovat všechny lekce.

1. Komunikace (od písma k internetu)

Lidstvo je závislé na kolektivní paměti, příběhy se předávají z generace na generaci. Vzniká písmo, geniální nástroj pro uchování poznání a historie. Přichází první mechanizace záznamu. Dostupnost knih a jiných psaných dokumentů se dramaticky zvyšuje. Knihtisk se stává katalyzátorem reformačního hnutí proti zhýralosti církve. Osvícenský odklon od Boha vyznává vědu a logiku. Průmyslová revoluce podněcuje vznik masové kultury a prvních nevládních médií. Nástup digitalizace skokově zvyšuje rychlost šíření znalostí. Padá fyzická bariéra, poprvé v historii lidstva je možné během chvilky předat cokoliv komukoliv kdekoliv na planetě (a vlastně i mimo ni). Internet je fenoménem, který zasahuje všechny oblasti života. Už spolu nekomunikují jen lidé, ale i věci.

2. Spolupráce (využívání lidského potenciálu)

Žádný živočišný druh se nedokáže tak dobře vědomně a flexibilně zorganizovat. Na místech vhodných pro život začalo být brzy těsno, vznikla první města, centra moci, která vytvořila podmínky pro vznik států či říší. Koncentrace lidí vytváří ideální podmínky pro dělbu práce a specializaci. Zvyšuje se množství lidí, kteří už netráví veškerý čas starostí o svoji obživu. Růst produktivity vytváří přebytky, směnný obchod už nestačí. Vznikají funkční platidla a banky. Průmyslová revoluce celý proces urychluje. Kapitalismus umožňuje kumulaci bezprecedentního množství kapitálu, bohatství už není pouze privilegiem vládců. Propojením myšlenek, peněz a vhodných podmínek dosahuje lidstvo dechberoucích výsledků. Budují se přehrady, tisíce kilometrů železnic, mořské průplavy, mrakodrapy. Díky spolupráci udělají nyní technologie za rok větší pokrok než dříve za celá století. Společně dokážeme odletět na měsíc, operovat na dálku nebo postavit urychlovač částic, na kterém pracují stovky lidí z celého světa. Spolupráce přesahuje hranice.

3. Respekt (od bezpráví k občanským právům)

Schopnost a ochota postarat se o potřebné dělá člověka člověkem. Přirozená sounáležitost malých skupin se postupně přetavila v systémové prvky. S růstem měst a vzdělanosti roste i kvalita ochrany nejslabších. V řeckých polis chrání chrání vdovy a sirotky, později vzniká Magna charta libertatum. Evropa postupně vybředá ze tmy středověku, sytí a vzdělaní už se stále více dožadují svobody, vzniká dodnes platný koncept společenské smlouvy a vlády práva. S Velkou francouzskou revolucí přichází sekularizace a rovnost před zákonem, vzniká pojetí ústavnosti a nedotknutelnosti některých práv. Státy se zavazují respektovat pravidla daná mezinárodními organizacemi.

4. Umění (magie umění a kulturní dědictví)

Antika neřeší originál, víc si cení vylepšovatele než původního autora. Potřeba obklopovat se krásou se odráží ve velkoleposti katedrál, domů i mostů a stává se přirozenou lidskou potřebou. Florencie a italská renesance je symbol pokroku, umělci jsou nejvíce uznávané celebrity. Vynález fotografie mění malířství. Boom techniky znamená i boom muzeí a respektu k minulosti. Umění se stává klíčovou součástí národní identity. Průmyslová výroba umožňuje dát každému kousek – Muchovy reklamní plakáty vyvádí umění z výstavních síní. Výjimečná architektura se stává receptem, jak se zviditelnit (ověřeno v Bilbau). Vzniká design, umění pro každodennost. Street art už nikdo nezastaví. Stále více lidí si uvědomuje, že je třeba (své) kulturní dědictví chránit. Prostý zápis na seznam UNESCO dokáže přitáhnout pozornost a turisty z celého světa.

5. Demokracie (od despocie k demokracie)

Soužití velkého množství lidí ústí v potřebu zorganizovat si vzájemné vztahy. V jednoduchém světě plném násilí hledají slabí ochranu u silnějšího. V jednoduchém světě plném násilí vládnou silnější. Antika vynalézá demokratické principy. Křesťanství přináší respekt k člověku, zároveň legitimizuje panovnickou moc. Postupně se prosazuje zlaté pravidlo. Rytířská kultura, ochrana zranitelných, už není vnímaná jako slabost. Osvícenství přináší nový náhled na pojetí svobody, rovnosti, vytváří předpoklady k zásadním společenským změnám. Průmyslová revoluce vše dramaticky urychluje, vzniká občanská společnost. Zakládají se spolky, rozvíjí se filantropie a parlamentní demokracie. Stále komplexnější problémy vyžadují při řešení spolupráci. Rozhodnutí jednoho člověka už může napáchat příliš mnoho škod. Lidstvo se učí o vládu dělit. Nejdříve s dalšími mocnými, později se všemi, kteří o to mají zájem. Koncept parlamentní demokracie postupně vítězí ve všech vyspělých státech světa. Baltský řetěz jako symbol vítězství odhodlání nad hrubou silou.

6. Technika (kreativita a věda ve službách pokroku)

Sumerové ukazují cestu, kudy se lidstvo může ubírat. Kolo, písmo, pivo. Zlepšování životních podmínek a růst vzdělanosti vytváří předpoklad pro exponenciální nárůst lidského poznání. Antika dala světu (také) Aristotela a ten nám dal rozdělení věd. Jsou tu filosofie, logika, matematika. Stále více lidí se může věnovat posouvání hranic poznání. Poznáváme svět, který není prostým okem vidět. Chápeme životodárný význam pitné vody, umíme léčit dříve neléčitelné, zlepšuje se zdraví, průměrný život se neustále prodlužuje. Máme žárovku, už nikdy nezažijeme úplnou tmu. Plujeme vesmírem, chodíme po měsíci. Máme počítače, které jejichž výkon neustále roste a které toho za vteřinu spočítají strašně moc. Technologie se šíří obrovskou rychlostí a po celém světě.

7. Vzdělanost (vzdělání jako cesta k proměně společnosti)

Největší katalyzátor lidského pokroku. Agory jsou první místa setkávání a sdílení, antické pojedí vzdělanosti tu přetrvá tisíce let. Světlo v dlouhé středověké tmě zažehávají první univerzity. Je stále zřetelnější, že poznávání není možné ničím svázat, posiluje se prvek akademických svobod, vzniká sorbonský a boloňský systém. Intelektuálové svádí názorové šarvátky, a testují přitom hranu dosud známého. Scholastici, realisté a další – intelektuální kvas už nikdy nikdo nezastaví. Knihtisk opět vše urychluje, ale teprve osvícenství přináší evropský intelektuální optimismus. Vzniká školská soustava, zvyšuje se gramotnost obyvatel, přestává být výsadou. Opravdu každý se už může naučit cokoliv si zamane.

Společný zážitek je silnější.

Pro společné sledování ze stejného místa pro 2 až 5 účastníků vyberte variantu skupina.

Přehled

Délka kurzu:
Celkem: 7 lekcí

Délka každé lekce: 90 minut

Cena JednotlivecSkupina*
  Jednotlivá lekce 290,-
  Balíček 3 lekcí690,- Kč890,- Kč
  Balíček 7 lekcí990,- Kč1.290,- Kč

* společné sledování ze stejného místa pro 2 až 5 účastníků.

Lektor: Michal Kaderka

Komu je kurz určen?

  • Všem, kteří chtějí pravidelně dostávat dávku oprávněného optimismu.
  • Všem, kteří si chtějí prohloubit své všeobecné znalosti.
  • Všem, kteří se zajímají o svět kolem sebe a chtějí si své znalosti lépe zařadit a vzájemně propojit.

Co Vám kurz přinese?

  • Uspořádáte si dosavadní znalosti a doplníte si základní přehled klíčových událostí, idejí a osobností, které se nejvíce podíleli na pokroku, kterého lidstvo doposud dosáhlo.

Další informace

Lekce & balíčky

1. Komunikace (Út 19.1.), rezervace, 2. Spolupráce (Út 26.1.), 3. Respekt (Út 2.2.), 4. Umění (Út 9.2.), 5. Demokracie (Út 16.2.), 6. Technika (Út 23.2.), 7. Vzdělanost (Út 2.3.), balíček 7 lekcí, balíček 5 lekcí, balíček 3 lekcí, balíček 7 lekcí – skupina, balíček 5 lekcí – dvojice, balíček 3 lekcí – skupina, Vánoční speciál