ŠKOLA 4.0. JARNÍ SPECIÁL.

ŠKOLA 4.0. JARNÍ SPECIÁL.

VYUŽÍT PŘÍLEŽITOST
Celý kurz:  2.490,- Kč;

2.490 

Zrušit výběr
Počet:

Nevyhovuje (není vypsaný) termín?
Chcete kurz někomu doporučit?

Katalogové číslo: - Kategorie: ,

ŠKOLA 4.0. JARNÍ SPECIÁL.

Přeměnit náročné období v příležitost.

Jarní speciál.

Minulé i současné období je zatěžkávací zkouškou pro většinu z nás.
S dětmi trávíme daleko více času, stále máme možnost vidět až do vzdělávací kuchyně. Často se na výuce sami aktivně podílíme.
Využijme stávající situace k tomu, abychom si ujasnili principy, ze kterým budeme moci těžit, až se vše vrátí do původních kolejí.

Intenzivní a interaktivní online seminář pro maximálně 10 účastníků. 

 

6 setkání, díky kterým získáte o vzdělávání skvělý přehled.

 

Vše podstatné si zasadíte do srozumitelného kontextu a získáte konkrétní tipy a nástroje, které můžete používat i v každodenním shonu.

Obsah

bezpečí

 • pocit bezpečí a sounáležitosti
 • vzájemná důvěra a respekt, komunikace se žáky
 • srozumitelná, funkční a společně uplatňovaná a respektovaná pravidla
 • prevence patologií

organizace

 • komunikace s rodiči a veřejností
 • robustní a flexibilní organizace, struktura a časový plán výuky
 • koordinace obsahu a formy výuky napříč školou
 • podpůrný systém hodnocení

zaujetí 

 • kvalitní obecná i oborová didaktika
 • dostatečná variabilita technik a prostředí
 • motivace ke vzdělávání, zvědomování pokroku a průběžné posilování autonomie
 • minimální nutné množství vnější motivace

rozvoj 

 • sebehodnocení a formativní zpětná vazba
 • práce s chybou
 • individuální a diferencovaný přístup, spolupráce homogenních i heterogenních skupin
 • odpovědné využívání silných stránek

smysl 

 • relevantnost obsahu, kontextově ukotvené znalosti, průběžně rozvíjené měkké i tvrdé dovednosti, klíčové kompetence
 • hodnotový rámec, růstové nastavení, práce s chybou a směřování k mistrovství
 • vytváření pozitivních návyků a budování kapacity
 • posilování svědomitosti

Formát

Kurz počítá s intenzivním zapojením všech účastníků. 

 • společná práce na sdílené ploše (MIRO), která vám bude k dispozici po celou dobu kurzu a ještě měsíc po jeho skončení
 • prostor pro dotazy a připomínky, včetně možnosti doplnit dotazy ještě 3 dny po představení oblasti
 • pro každou z pěti oblastí si budete moci udělat orientační test, abyste věděli, jak kvalitní podněty vaše dítě dostává
 • pro každé z 20 témat si ukážeme, jak vypadá ve všech stádiích zvládnutí (mizerné – skvělé)
 • ujasníme si, jaké nástroje, postupy a přístupy jsou vhodné pro jakou úroveň

Každé setkání je rozdělené na dvě části.  Při prvním setkání nejdříve představíme koncept Škola 4.0, jeho principy a způsob, jakým jsou všechny faktory, který se budeme během kurzu věnovat, provázány. Ve druhé části pak představíme první oblast – bezpečí.

V následujících setkáních vždy v první části nejdříve zodpovíme veškeré dotazy z předešlého setkání, probereme konkrétní situace, ve kterých máte jako rodiče prostor pro zlepšení a to včetně přístupů či nástrojů, které je za daných okolností vhodné používat.

Ve druhé části vždy navážeme představením další oblasti.  Během následujících 3 dnů máte možnost sdílet své zkušenosti a klást další dotazy, které se k oblastem váží.  V následujícím setkání získáte na všechny otázky odpověď.

Průběh

Co si z kurzu odnesete?

 • Budete schopni rozpoznat, jak kvalitní podněty vaše dítě aktuálně dostává.
 • Porozumíte hlavním faktorům a okolnostem s největším vlivem na výsledek a budete tak schopni chybějící nebo špatné podněty efektivně kompenzovat.
 • Získáte velké množství tipů, příkladů a nástrojů, jak vzdělávání svého dítěte zlepšit.

Přehled

Délka kurzu:  6 setkání
Délka setkání: 90 minut

Počet účastníků: max. 10

Data a časy konání

Seminář probíhá od 28. dubna do 2. června 2021, tj. každou středu od 20:00 – 21:30

Cena

Celý kurz:  2.490,- Kč

Lektor: Tomáš Hruda

Komu je kurz určen?

 • Všem rodičům, kteří si chtějí se o vzdělávání již zajímají a chtějí si  své dosavadní znalosti a zkušenosti ukotvit v souvislostech.
 • Všem rodičům, kteří chtějí pochopit princip fungování systému vzdělávání a odhalit faktory, které mají na výsledek největší vliv.
 • Všem rodičům, kteří nechtějí nechávat vzdělávání svých dětí na náhodě.

Další informace

Lekce & balíčky

OS: Jarní speciál (6 setkání), rezervace