TÝM 4.0. JEDNODENNÍ.

TÝM 4.0. JEDNODENNÍ.

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z MODERNÍHO MANAGEMENTU
1 lekce (1x6:00 hod.); Jednotlivec: 4.490,- Kč; Dvojice: 7.290,- Kč

3.990 7.290 

Zrušit výběr
Počet:

Nevyhovuje (není vypsaný) termín?
Chcete kurz někomu doporučit?

Katalogové číslo: FZ6001 Kategorie: , ,

TÝM 4.0. JEDNODENNÍ.

Úspěšný tým ví, kam jde. Čas věnuje prioritám a své členy přitom rozvíjí a motivuje.

 

Praktický manuál toho nejdůležitějšího z řízení týmů.

OBSAH

1.

Úvod – co definuje moderní (fungující, učící se a motivovaný) tým?

5 otázek, ze kterých okamžitě poznáte, kde Vás bota tlačí

 

2. 

Fungující tým

A) Pochopení systémového chování týmu
B) Definování cíle – strategie a priority
C) Firemní kultura – sdílená vize, komunikace a zpětná vazba
D) Vhodné nástroje pro každodenní realitu – projekty, procesy
E) Time management
F) Rozdělení rolí, týmová kultura a synergie

 

3. 

Učící se tým

A) Co umí učící se tým navíc?
B) Znalost mentálních modelů jako východisko
C) Efektivní rozvoj kompetencí
D) Každodenní realita učícího se týmu
E) Kultura sdílení

Oběd formou donášky

 

4.

Motivovaný tým

A) Jak motivace funguje a proč je tak důležitá
B) Jak při používání motivačních nástrojů zohledňovat kontext
C) Jak vytvořit prostředí, které motivaci podporuje

 

5.

Závěrečné shrnutí a plán dalších kroků

5 otázek, na kterých poznáte, kudy se vydat

PODROBNÝ OBSAH

1.

Úvod – co definuje moderní (fungující, učící se a motivovaný) tým?

Klíčové faktory, bez kterých to dlouhodobě nejde:

– Lidé
– Kultura
– Organizace
– Produkty

5 otázek, ze kterých okamžitě poznáte, kde Vás tlačí bota

 

2. 

Fungující tým

A) Pochopení systémového chování týmu
– Co znamená chápat kontext a souvislosti?
– Tým jako systém. K jakému výsledku přirozeně konverguje?
– K jakému chování motivují zvyky, pravidla a mentální modely členů týmu?
– Které faktory mají na výsledné chování týmu největší vliv, jak spolu interagují a jak je rychle najít?
– Jakou mají tyto faktory charakteristiku, jaké přístupy a nástroje nejlépe použít?
– Citlivost na čas. Jak rychle systém reaguje na změnu klíčových faktorů?

B) Definování cíle – strategie a priority
– Strategie jako návod k použití.
– Strategie nepatří do šuplíku a neměla by se ani tesat do kamene.
– Priority jako realita, ne jako heslo.

C) Firemní kultura – sdílená vize, komunikace a zpětná vazba
– Sdílená vize jako světélko v dálce i na blízku. Nejlepší firemní GPS, jakou jste kdy měli.
– Principy efektivní komunikace. Co dělat, čemu se vyhnout.
– Zpětná vazba jako skvělý nástroj řízení i podpory osobního růstu.

D) Vhodné nástroje pro každodenní realitu – projekty, procesy
– Projekt jako říditelná a stravitelná jednotka.
– Proces jako garant kvality, který šetří čas.
– Jak správně vybrat nejvhodnější přístup?
– Jak přílišnou formalizací nezabíjet kreativitu a inovace?
– Reporting jako skvělý sluha, ale příšerný pán.

E) Time management
– Jak všechny ty procesy a projekty poskládat dohromady a dbát přitom na dlouhodobé priority? A nezbláznit se z toho? Jde to vůbec?
– Jak se nechytit do pasti urgentních, ale nedůležitých věcí.
– Jak při honbě za kvartálními výsledky nepohřbít budoucnost.
– Zdrojů je vždy málo a úkolů vždy příliš. A úkolovník není odkladiště nezvládnutých úkolů.

F) Rozdělení rolí, týmová kultura a synergie
– Co se do Excelu nevejde a kde vítězí důvěra. A proč je tato hranice v každém týmu/firmě/odvětví/kultuře jiná.
– Jak správně nastavovat role?
– Žádná role není dost malá. I začínající herec může představení zkazit/zachránit.
– Jak zajistit, aby každý fungoval na vnitřní hraně svých možností a jak při tom šetřit čas a omezené zdroje?

 

3. 

Učící se tým

A) Co umí učící se tým navíc?
– Na jakých principech učící se tým staví?
– Jak vypadá zvládnutý individuální rozvoj.
– Jak vypadá vzdělávání integrované do každodenních procesů?
– Jak vypadá systémová podpora šíření znalostí.

B) Znalost mentálních modelů jako východisko
– O co jde a jak zásadní je jejich znalost?
– Jak se liší mentální modely nejpřínosnějších členů týmu od těch nejméně přínosných?
– A jak musí vypadat u vedoucích týmů, resp. managementu?

C) Efektivní rozvoj kompetencí
– Co to vlastně znamená a jaké atributy musí být naplněny, aby k nějakému rozvoji vůbec mohlo dojít?
– Proč jsou výsledky některých školení jen velmi malé nebo dočasné?
– Jak se optimální přistup liší v závislosti na tom, co je třeba rozvíjet?
– Jak nejlépe předávat znalosti, dovednosti, postoje?
– Jak vzdělávání organizovat, aby byl posun adekvátní vynaložené energii a času?
– Jak vzdělávání dělat opravdu efektivně ve specifickém, na výsledky silně orientovaném, prostředí?
– Jak protnout bludný kruh nedostatku času na růstové aktivity a postupné ztráty motivace a konkurenceschopnosti?

D) Každodenní realita učícího se týmu
– Jak integrovat vzdělávání do všech klíčových činností?
– Jak pro vzdělávání maximálně využít i každodenní rutinní aktivity?

E) Kultura sdílení
– Nejefektivnější modely šíření znalostí.
– Jaké organizační předpoklady musí být naplněny, aby ke sdílení docházelo přirozeně?
– Jak systémově postupně snižovat závislost na externích konzultantech.
– Jak postupně eliminovat vliv členů týmu, kteří se sdílení cíleně brání a jak systémově podporovat ty, kteří jsou pro tým nejpřínosnější?
– Jak pracovat se žábami na prameni, které si svou nenahraditelnost cíleně budují?

 

4.

Motivovaný tým

A) Jak motivace funguje a proč je tak důležitá
– Jaká je podstata všech klíčových teorií, které se motivací zabývají? Jaký je jejich v praxi využitelný průnik?
– Jaké jsou všechny základní složky motivace, co nás motivuje a co nás naopak odrazuje?
– Vysvětlíme si, proč je osobní růst (hierarchický, osobnostní i odborný) naprosto zásadním motivátorem, a jak ho co nejefektivněji podporovat.

B) Jak při používání motivačních nástrojů zohledňovat kontext
– Zjistíme, zda a případně co funguje univerzálně, a co je naopak silně závislé na specifických podmínkách.
– Vysvětlíme si, proč nemusí fungovat jednoduché formulky, jak pracovat s individuálními potřebami zaměstnanců a proč v této oblasti neexistují zkratky.
– Naučíme se pracovat s časem a rozlišovat techniky a postupy vhodné pro řešení krizových situací a ty vhodné pro budování dlouhodobých vztahů a stability.

C) Jak vytvořit prostředí, které motivaci podporuje
– Jaká je charakteristika a hlavní rozdíl mezi přístupem “Nagano” a “vlčí smečka”?
– Zjistíme, jakým způsobem nejvíce podpořit a udržovat pracovní prostředí, které motivaci rozvíjí. A jak rozpoznat a eliminovat největší “demotivátory”.

 

5.

Závěrečné shrnutí a plán dalších kroků

– Jak to všechno spojit dohromady?
– 5 otázek, na kterých poznáte, jak moc jste si toho odnesli.
– Plán – co udělám, aby vše neskončilo jen u školení? Kterým konkrétním oblastem se budu věnovat?

Chci, aby v našem týmu fungovala nejen čísla, ale i vztahy. Chci, aby všichni opravdu rostli a dobře věděli, proč s námi jsou a kam společně jdeme.

Data a časy konání

Úterý 31. března 2020 od 9:30 do 15:30 (Karlín)

Přehled

Délka kurzu:
1 6:00 hodiny

Počet účastníků:
max. 6

Cena

Jednotlivec: 4.490,- Kč
Dvojice: 7.290,- Kč

Individuální konzultace (2 hod.): 3.990,- Kč

Místo

Scio
Pobřežní 34
Praha-Karlín

Vstupní úroveň

Základní
Střední
Pokročilá
Expertní

POPIS

Co dokáže tým na jednotlivých úrovních? Proč je Tým 4.0 takový pokrok?

Protože s rostoucí kompetencí všech svých členů zlepšuje své parametry i ve všech ostatních kategoriích, včetně vyššího výkonu a motivace.

Je schopen definovat cíl i strategii.

Je schopen definovat cíl i strategii.

Uvažuje systémově, umí prioritizovat, řídit procesy i projekty.

Je schopen definovat cíl i strategii.

Uvažuje systémově, umí prioritizovat, řídit procesy i projekty.

Vytváří kulturu, která přináší výsledky a motivuje.

Je schopen definovat cíl i strategii.

Uvažuje systémově, umí prioritizovat, řídit procesy i projekty.

Vytváří kulturu, která přináší výsledky a motivuje.

Rozvíjí kompetence všech svých členů nejrychlejším možným tempem.

Řídit dobře svůj tým není žádná legrace.  Ale radost by to být měla.

Je jedno, jaké máte ambice. Rozhodně  je ale třeba chápat, jak to celé pracuje.  A pokud se o principech fungování týmu nedozvíte více než na třech posledních konferencích, vrátíme Vám peníze 🙂

Víte, co nejčastěji odlišuje dobré týmy od těch špatných? Systémové myšlení. Fungující týmy vědí, že Black Box Management prostě nefunguje. Fungující týmy chápou souvislosti a dokáží lépe předvídat dopad svých akcí. Umějí díky tomu rozvíjet své lidi a nebojí se toho. A jejich vysoká motivace je pak vlastně vedlejším produktem.

Fungující tým je schopen určovat priority a filtrovat pozlátka, která jen odvádějí pozornost. Zvládá precizně každodenní agendu, ale nezadržitelně přitom pracuje na své dlouhodobé prosperitě. Dokáže své omezené zdroje směřovat tím správným směrem a vědomě a efektivně používá všechny osvědčené nástroje.

V tomto kurzu si ujasníte, o co skutečně v managementu jde. Naučíte se rozpoznávat systémové chování a správně reagovat.  Budete také schopni rozlišovat univerzálně platné postupy od těch podmíněných specifickým kontextem.

Dobrý tým se nepozná podle toho, že v něm účinkují jen samé hvězdy. Také nejde o soutěž, jak co nejrychleji a nejlevněji odstranit symptomy možných problémů. Dobrý tým chápe příčiny a ty řeší s ohledem na dlouhodobé zájmy a reálné možnosti všech jeho členů. Víc hlav skutečně víc ví a fungující tým má díky tomu lepší schopnost vyhodnotit záplavu nových podnětů. A nejen to. Dříve než ostatní dokáže rozpoznat existující příležitosti a efektivně je využít.

Nezvítězí tým, který toho nejvíce ví, ale tým, který se nejrychleji učí. A platí to tím více, čím významnější podíl v produktech/službách  hraje klíčové know-how.

Zásadní je naučit se integrovat rozvojové aktivity do každodenního fungování. Je to efektivnější, levnější a zábavnější. Vzdělávání a růst fungují jako vitamín. Nejlépe fungují v malých pravidelných dávkách. Drahé školení jednou za čtvrt roku nic neřeší. Naučíme Vás rozpoznat, jaká forma podpory je v daný moment nejefektivnější. Rozpoznáte, zda zvolit mentoring, koučování, interní či externí školení nebo něco úplně jiného.

Dobrý tým pracuje s motivací vědomě a díky tomu nemanipuluje. Naučíte se správně uplatňovat správné nástroje s ohledem na Vaše specifické podmínky. Budete schopni určit si priority a svoji energii věnovat opatřením, které mají na motivaci největší dlouhodobý dopad. Naučíte se vytvářet optimální prostředí,  dobře komunikovat a poskytovat zpětnou vazbu, která opravdu funguje. Naučíte se  používat ty správné nástroje v těch správných situacích.  Zjistíte, co to je a jak funguje „Nagano efekt“.

Lektor

Komu je kurz určen?

 • Všem, kteří nesou odpovědnost za svůj tým hledají ideální začátek pro postupné zlepšování jeho fungování.
 • Všem, kteří chtějí pochopit systémové prvky, které o výkonnosti týmu ve skutečnosti rozhodují.
 • Všem kteří se chtějí naučit prioritizovat, využívat čas a přitom neztrácet ze zřetele dlouhodobé strategické cíle.
 • Všem, kteří chtějí členy svého týmu soustavně a efektivně rozvíjet.
 • Všem, kteří chtějí svůj tým umět motivovat bez manipulace.

Co Vám kurz přinese?

 • Pochopíte principy systémového chování.
 • Naučíte se pracovat strategicky  a určovat priority.
 • Zjistíte, jak si řídit čas a jak vypadají efektivní procesy.
 • Naučíte se správně nastavit role v týmu a využívat synergie.
 • Naučíte se integrovat rozvojové aktivity do každodenního chodu a pomáhat růstu svých kolegů.
 • Naučíte se správně komunikovat a dávat zpětnou vazbu.

Chcete si vše raději rozložit v čase?  Využijte výhodný balíček základních kurzů ve všech oblastech, které jsou pro moderní tým nepostradatelné.  S tímto solidním základem uděláte skutečný pokrok. Všechny kurzy jsou navrženy tak, aby nic důležitého nechybělo a nic se ale také zbytečně neopakovalo.  Pro využití této nabídky vyberte variantu BALÍČEK MODERNÍ TÝM.

V objednávce  uveďte do pole „Poznámka k balíčku“ preferované termíny všech kurzů, které již znáte a hodláte využít. Pro kurzy, u kterých si nerezervujete konkrétní data společně s objednávkou, můžete využít kterýkoliv z vypsaných termínů v následujících dvou letech od provedení objednávky.

Pro pozdější objednání zbývajících termínů prosím zašlete zprávu na objednávky@educationrepublic.cz.  Do předmětu prosím uveďte číslo původní objednávky. Děkujeme.

Příklad: „12.6., 17. 9.“ (V tomto případě znáte termíny 2 kurzů z balíčku, třetí si objednáte později.  Pokud zatím neznáte žádný termín, nechte prosím pole prázdné).

CO ŘÍKAJÍ ÚČASTNÍCI?

Další informace

Varianta

Út 31. března (9:30 Karlín), Út 31. března (9:30 Karlín) – dvojice, Dejvice: 8. února, Dejvice: 6. list., individuální konzultace – prime, individuální konzultace, Balíček MODERNÍ TÝM