ZVÍDAVÁ FIRMA. IMPLEMENTACE.

ZVÍDAVÁ FIRMA. IMPLEMENTACE.

UČÍCÍ SE ORGANIZACE V PRAXI
Úvodní konzultace (1:30/2:30 hod.) 1.890/2.890,- Kč; Rozsah a cena dalších konzultací dohodou. 

1.890 2.890 

Zrušit výběr
Počet:

Nevyhovuje (není vypsaný) termín?
Chcete kurz někomu doporučit?

Katalogové číslo: FN3001 Kategorie: , ,

ZVÍDAVÁ FIRMA. IMPLEMENTACE.

Nejrychlejší cesta k učící se organizaci.

OBSAH

1.

Rychlý audit

 

2. 

Systémový pohled

 

3. 

Jak učící se organizace vypadá v praxi?

4.

Jaké nástroje učící se organizace používá?

 

5.

Plán posunu k učící se organizaci

PODROBNÝ OBSAH

1) Rychlý audit

– 10 jednoduchých otázek, které Vám napoví, jak blízko k učící se organizaci máte.

 

 

2) Systémový pohled

– V jakém prostředí se pohybujeme a o co tu vlastně jde?

– Jak jednotlivé faktory přispívají k naplňování cílů? Jakou mají váhu a jak spolu interagují?

– Jak se jednotlivé faktory chovají v čase a jak díky této znalosti optimalizovat priority a nastavit lépe očekávání?

– Co umějí úspěšné firmy v odvětví lépe? V jakých faktorech nebo jakou jejich kombinací konkurenci porážejí?

– Z jak velké výšky je třeba na systém nahlížet, co řešit na jaké hierarchické úrovni?

– Kde a jak se nejvíce projevuje úroveň kompetence a kdo je jejím nositelem?

– Jaké jsou očekávané přínosy zavedení principů učící se organizace, jaké jsou očekávané náklady a rizika?

 

 

3) Jak učící se organizace vypadá v praxi?

– Jaké organizační předpoklady musí splňovat?

– Jaké jsou charakteristické prvky firemní kultury (kdy se spoléhat na směrnice a kdy na firemní DNA)?

– Jaké komunikační principy dodržuje?

– Jak nastavuje cíle a hodnotí výsledky?

– Co v učící se organizaci znamená sdílená vize a v čem je ještě o jeden krok napřed?

4) Jaké nástroje učící se organizace používá?

– Řízení rozvoje kompetencí s využitím mentálního modelování.

– Kompetencemi podmíněné rozdělování rolí a odpovědností.

– Adaptivní automat zpětné vazby jako nejspolehlivější nástroj rozvoje (nejen) manažerských kompetencí.

– Odpovídající didaktické postupy (používání nejvhodnějších nástrojů s ohledem na cíle – mentoring, koučování, interní/externí školení, “micro tutorials“, atd.).

– Využívání modelů šíření znalostí (formální i neformální).

– Nástroje integrace růstu do každodenní reality, včetně rutinních operací.

– Nástroje integrace klíčového know how do firemní DNA (z hlav jednotlivců do společného cloudu).

– Růst jako ceněný benefit.

 

 

5) Plán posunu k učící se organizaci

– Stanovení výchozího bodu nikdy nekončící cesty.

– Nastavení rozsahu a tempa implementace.

– Nastavení mechanismů adaptivní zpětné vazby.

Chci vytvořit prostor, kde rostoucí kompetence přinášejí větší důvěru, svobodu, uspokojení i prosperitu.

POPIS

Již mnoho let cíleně rozvíjíte svůj tým.

Máte dobře organizovanou firmu, otevřenou firemní kulturu, kde panuje důvěra a funguje komunikace i zpětná vazba?  Pokud si nejste úplně jistí, vyzkoušejte kurz TÝM 4.0. JEDNODENNÍ., případně si vyberte oblasti, které Vás nejvíce zajímají: FUNGUJÍCÍ TÝM; UČÍCÍ SE TÝM; MOTIVOVANÝ TÝM.

Pokud si jistí jste, pak  učící se organizace představuje přirozený další krok, ve kterém vše dále zúročíte a posílíte. Přinese Vám velmi rychlý růst kompetencí, ještě vyšší úroveň motivace a odolnosti.

Jedním z klíčových východisek učící se organizace je systémové myšlení. Znalost kontextu, principů fungování celého ekosystému včetně všech hierarchických úrovní. Chápaní vlivu všech parametrů a jejich vzájemné interakce. Systémové myšlení otevírá příležitost k posunu od intuice k predikovatelnému chování, které je pak možné jednodušeji zlepšovat.

Na čem opravdu záleží a o čem si to jen myslíme? Namodelujeme principy fungování Vaší firmy, od úrovně konkrétního vzorového týmu až po celou organizaci. Přidáme i interakci jednotlivých faktorů,  prvky mimo Vaší kontrolu, časový aspekt a dokonce i náhodné vlivy. Nejlepší způsob, jak skutečně celý systém pochopit a zjistit, kde má vynaložená energie a odbornost největší dopad.

Sdílená vize udává jasný směr. Učící se organizace si ale nejen uvědomuje, kam jde, ale i proč to či ono dělá. Je schopna vnímat vliv jednotlivých faktorů, průběžně vyhodnocuje výsledky a svá zjištění okamžitě využívá v dalších krocích. Díky tomu je schopná i rychleji reagovat, dávat všem příležitost rozvíjet kompetence nejvyšším možným tempem a klíčové znalosti a charakteristiky firemní kultury integrovat do firemní DNA. Čím otevřenější komunikace a silnější DNA, tím méně směrnic, tím více prostoru pro kreativitu a větší tah na branku.

Učící se organizace se rozvíjí průběžně. Dokáže integrovat rozvoj do každodenních činností. Učení není drahý neproduktivní čas, ale probíhá téměř neustále. Formální a neformální sdílení pak celý proces dále urychluje a prohlubuje. Díky neporovnatelně větší kapacitě tak dokáže lépe využívat i daleko širší paletu nástrojů.

Realistický plán implementace je klíčem k úspěchu. Pomůžeme Vám správně odhadnout výchozí stav a nastavit odpovídající tempo změny faktorů, které to potřebují. Naučíme Vás přizpůsobovat plán reálnému vývoji. Ukážeme Vám, jak co nejlépe zvládnout cestu k učící se organizaci.

Vstupní úroveň

Základní
Střední
Pokročilá
Expertní

Cena

Úvodní konzultace (2:30 hod.) 2.890,- Kč; Rozsah a cena následujících konzultací dohodou.

Místo

ScioHouse
Na Santince 5
Praha-Dejvice

Nebo dle dohody.

Lektor/konzultant