Michal Kaderka

Michal Kaderka je absolventem PedF UK, učil na Lauderových školách, pražském gymnáziu Nad Štolou a nyní vyučuje mediální výchovu na Gymnáziu Na Zatlance. Je spoluzakladatelem Aliance pro otevřené vzdělávání, úzce spolupracuje s EDUinem a věnuje se zapojením ICT do výuky.