Michal Kaderka

Michal Kaderka vystudoval dějepis a základy společenských věd na PedF UK. Učí mediální výchovu na Gymnáziu Na Zatlance a ZSV na Karlínské obchodní akademii a VOŠE. Je vedoucím akreditovaných kurzů mediální výchovy pro učitele a učí mediální výchovu studenty pedagogických oborů na Filosofické fakultě UK. Založil otevřenou učebnici k mediální výchově www.svetmedii.info. Spoluzaložil Alianci pro otevřené vzdělávání a Učitelskou platformu, která sdružuje aktivní učitele a jejím cílem je kvalitativní změna ve vzdělávání. Je nezávislým konzultantem v oblasti marketingu, PR, analýz a výzkumů. Specializuje se na tvorbu CSR strategií, zavádění digitálních technologií, inovace ve vzdělávání, vzdělávací politiku a advokační činnost.