Michaela Kadeřábková

Michaela Kadeřábková se většinu své kariéry věnovala podpoře rozvoje lidských zdrojů
nejprve v CzechInvestu (3 roky) a následně téměř 11 let ve společnosti GE/ MONETA Money
Bank na pozicích HR business partnera i manažerských pozicích ve vedení HR. Ráda se podílí
na změnových projektech a iniciativách podporujících dosažení vize a priorit firem
prostřednictvím rozvoje zaměstnanců a manažerů, posilování potřebných postojů, firemní
kultury či zaměstnavatelské značky a (re)designu HR procesů. Jako manažer věří v práci s
potenciálem lidí, s jejich individuální motivací, odpovědností a hledáním smyslu toho co a
proč dělají jako cesty k dosažení úspěchu i vlastní spokojenosti. Získané zkušenosti nyní jako
konzultant, trenér, mentor a kouč předává dále.