KURZY-DOBRE VEDET

CO JE DOBRÉ
O KURZECH VĚDĚT

A proč je vůbec máme? Klíčovým předpokladem pro efektivní učení je vytvoření bezpečného prostředí. Soustředíte se tak na získávání nových podnětů, na to, co Vás zajímá, a nebojíte se ptát. Nemusíte řešit, co si o tom kdo pomyslí. Abychom bezpečného prostředí opravdu dosáhli, dodržujeme tato pravidla:

1) Nikomu se nesmějeme
V našich kurzech nesmí nikdo cítit obavu ze zesměšnění. U nás není největším hrdinou ten, kdo toho nejvíce ví, ale ten, kdo si z kurzu nejvíce odnesl.

2) Co se doma uvaří, to se doma sní
Účastníci kurzů zachovávají mlčenlivost o všech informacích osobního charakteru, které se v rámci kurzů dozvěděli. Toto pravidlo najde uplatnění zejména, nikoliv však výhradně, u kurzů zaměřených na výchovu či vzdělávání nebo v kurzech psychologie.

Máme také pravidla, která mají za cíl průběh kurzů zpříjemnit a podpořit vzájemně tolerantní prostředí.

3) Začínáme včas
Pokud jste u nás ještě nebyli, přijďte o 15 min dříve a vše si vysvětlíme. Všechny lekce začínají přesně v uvedený čas a na opozdilce nečekáme. Když dorazíte později, nic se Vám samozřejmě nestane, ale přijdete o část kurzu.

4) Když nerušíte, můžete dělat cokoliv
Naše kurzy nejsou vězení. Když musíte, tak prostě musíte.
Jen je třeba respektovat ostatní:
– mobil v tichém módu
– kdykoliv přijít či odejít
– kdykoliv se občerstvit

5) Dělejte jen to, co opravdu chcete
Pokud Vám některá z aktivit nevyhovuje, nemusíte nikomu vysvětlovat proč.

Konkrétní aspekty metodiky se přirozeně odvíjí od cíle a formátu konkrétního kurzu a tématu (oboru). Jinak vypadá úvod do psychologie, programování pro rodiče, praktická ekonomie a jinak pětitýdenní statistika.

Co mají ale všechny kurzy společné?

1) důraz na dlouhodobý dopad.

Když připravujeme obsah, vybíráme takové aktivity, které by ve Vás měly něco skutečně zanechat. Maximální dopad samozřejmě vyžaduje i přizpůsobení obsahu konkrétním podmínkám a cílům. Velmi například dbáme na to, aby příslušný kurz respektoval pro danou situaci optimální mix znalostí, dovedností a postojů.

U historie je důležité vytvořit si alespoň základní znalostní aparát. Síť, do které můžete zasazovat další fakta. V matematice naopak často chybí vnitřní logika a smysl. Všichni již matematikou strávili stovky hodin a nepotřebují zdokonalovat aparát, který stejně zapomenou. Potřebují spíše pochopit vnitřní logiku a najít smysl v jejím využívání. Proto se v matematice soustředíme na logické vazby a její praktické využití.

2) důraz na maximální posun.

Tím, že se snažíme věnovat těm komponentům, které jsou v danou chvíli nejvíce potřeba, dosahujeme i největšího posunu. Když pak vidíte, jak moc jste se za tak krátký čas zlepšili, máte rozhodně větší chuť pokračovat.

Co znamená, když v názvu kurzu narazíte na tyto popisky?

1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED

Cílem kurzů je zpravidla:
– představit základní východiska oboru a uspořádat je do odpovídajícího kontextu
– vytvořit základní (nejen časovou) kostru klíčových idejí, osobností či událostí
– ukázat, čím vším Vám a Vašemu okolí může být znalost oboru užitečná
dát příležitost ujasnit si, zda se tomuto oboru chcete více věnovat

2) TŘÍTÝDENNÍ

Cílem kurzů je zpravidla:
– prohloubit povědomí o dané problematice
– rozvinout i nejdůležitější dovednosti, resp. prakticky ukázat, které dovednosti a jak je rozvíjet

3) PĚTITÝDENNÍ

Cílem kurzů je zpravidla:
– rozvinout povědomí o východiscích oboru a ty průběžně zasazovat do patřičného kontextu
– dále rozšířit základní (nejen časovou) kostru klíčových idejí, osobností či událostí
– ukázat Vám, co všechno můžete sami dělat, abyste se ve vybraném oboru začali postupně stálé lépe orientovat

2) PRO RADOST

Cílem kurzů je vždy:
– poskytnout Vám čas, který si jednoduše  užijete
– ukázat příslušné téma (obor) z té nejlepší stránky, čím vším Vás i při současné úrovni znalostí dokáže obohatit
– snížit obavy z přílišné náročnosti nebo smyslu, pokud takové vůbec existují