Filip Dobrovolný

Filip Dobrovolný je absolvent Pedagogické fakulty UK, obor český jazyk – francouzština. Pracoval jako lektor v jazykové škole, organizátor filmových festivalů, věnoval se překladům z francouzštiny a provádění turistů po Paříži. Vzdělávání se (částečně proti své vůli) věnuje celý život. Devět let učil na gymnáziu. Nyní se věnuje metodické práci ve ScioŠkolách. Jako průvodce, učitel, metodik a lektor se snaží ukazovat lidem cesty, po kterých mohou sami dojít k odpovědím na svoje otázky, a posílit tak svoji autonomii. Má rád, když je učení smysluplné, efektivní a je při něm legrace. Kromě toho má slabost pro poezii, cyklistiku a spaní pod širákem.